Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. rugsėjo 15 d., penktadienis

ŠILINĖS: Švč. M. Marija Sopulingoji. Padėkos diena
KUR: Šiluva

8 val. Dėkojame Dievui už tarnaujančius Šiluvos atlaiduose.

9 val. Dėkojame Dievui už gyvybės ir gyvenimo dovaną.

10 val. Su pal. Teofiliumi dėkojame Dievui už malonę priklausyti Kristaus Bažnyčiai ir tarnauti joje.

12 val. Dėkojame Švč. Mergelei Marijai už jos motinišką globą ir užtarimą.

16 val. Dėkojame Dievui už dvasios tėvus ir visus tikėjimo kelionės palydėtojus.

19 val. dėkojame Dievui už Šiluvos Dievo Motinos užtarimu gautas malones.

Piligrimų sielovadoje talkina Raseinių dekanatas.