Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. spalio 3 d., antradienis

Rekolekcijos parapijų sielovados bendradarbiams Palendriuose ir Šiluvoje (spalio 3–4 d.) ir Šiluvoje (spalio 5–6 d.)
KUR: Palendriai, Šiluva

Palendriuose dalyvaujant benediktinų vienuolyno tradicinėse maldose, giedant liturgines valandas, drauge su tėvu Grigaliumi Casprini OSB bus gilinamasi į savo susitikimą su Dievu bei Marijos vaidmenį maldoje ir liturgijoje.

Šiluvoje rekolekcijas „Esu pašauktas atspindėti Jėzaus veidą“ ves Šv. Kazimiero seserų kongregacijos ses. Dovyda Jaugelytė. Šias dvi dienas ses. Dovyda kvies susitikti su Kristumi apmąstant savo tarnystes ir iššūkius, maldos dimensiją, šventumą kasdienybėje.