Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. spalio 8 d., sekmadienis

Pirmąkart Kaune – SAMUELIO grupė vienišiems jauniems žmonėms
KUR: Kaunas

Samuelio grupė

Susitikimai vyks kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį 17-21 val. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre (Kaunas, Vilniaus g. 7) >> . Organizuoja VDU akademinės sielovados bendradarbiai.

KAM SKIRIAMA SAMUELIO GRUPĖ?

Samuelio grupė skiriama vienišiems jauniems suaugusiems (18-30 m. amžiaus) žmonėms, kuriems rūpi suprasti, ką Dievas kviečia juos daryti su savo gyvenimais. Grupės tikslas yra padėti dalyviams atrasti savo gyvenimo kryptį, kuri galbūt kviečia į santuoką arba pašvęstąjį gyvenimą – kunigystę ar vienuolystę. Ši grupė atvira ir tiems, kuriems rūpi karjera arba jie trokšta save išbandyti misijoje ar savanorystėje. Samuelio grupė susitikimai prasideda spalio mėnesį ir trunka 9 mėnesius.

KOKS SAMUELIO GRUPĖS TIKSLAS?

Tie, kurie dalyvauja šioje grupelėje, pirmiausia auga suvokime, ką jiems reiškia apsispręsti kaip krikščionims; antra, dalyviai, baigę šią programą, aiškiau suvokia Dievo valią savo gyvenime.

KAM ĮSIPAREIGOJA DALYVIS?

Dalyviai skiria laiko Dievo ir Jo Žodžio, kuris kalba jų gyvenime, klausymui. Jie įsipareigoja dalyvauti Samuelio grupės programoje, kuri trunka 9 mėn. Kartą per mėnesį vyksta grupės susitikimai ir yra galimybė reguliariai susitikti su asmeniniu palydėtoju.

KAS YRA DVASINIS PALYDĖTOJAS?

Palydėtojai yra žmonės, turintys maldos patirtį, keliaujantys su tais, kuriuos jie lydi, ir galintys patarti, kaip atnaujinti ir pagilinti maldą. Jie klauso, ką dalyviai kalba apie jų maldos gyvenimą ir gali jiems padėti atskleisti, ką jiems Dievas sako maldoje.

Vieną kartą per mėnesį Samuelio grupės dalyvis susitinka su dvasiniu palydėtoju kalbėtis apie maldos gyvenimą bei dvasinę kelionę visiškai konfidencialiai. Dalyviai dalinasi su palydėtoju klausimu (-ais), kuriuos jie kelia Dievui Samuelio grupės susitikimų metu ir palydėtojas padeda jiems atrasti sprendimus maldos šviesoje. Dauguma dalyvių Samuelio grupėje atranda, jog individualus dvasinis palydėjimas yra vienas iš labiausiai padedančių dalykų Samuelio programoje.

KAS VYKS MĖNESINIUOSE SUSITIKIMUOSE?

Grupės susitikimo šerdis yra Lectio divina arba malda su Šventuoju Raštu. Taip pat susitikimų metu bus skiriama laiko tarpusavio bendravimui, svečio pranešimo klausymuisi ir diskusijoms. Susitikimus baigsime švęsdami studentų šv. Mišias Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje. Kurso metu vienas savaitgalis bus skirtas tylos rekolekcijoms.

KAS VEDA?

Kauno arkivyskupijos kunigai ir įvairių kongregacijų seserys vienuolės.

Registracija >>

Daugiau informacijos [email protected], mob. 8 603 592 81 (Šarūnė)