Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. lapkričio 24 d., penktadienis

Šv. CECILIJOS šventė
KUR: Kaunas

...15 val. šv. Mišios už visus, kurie rūpinasi bažnytine muzika, bei agapė arkivyskupijos kurijoje.

Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas VIRBALAS Šv. Cecilijos, muzikų globėjos, šventės proga dėkodamas visiems už tarnystę, kviečia parapijų vargonininkus ir chorvedžius.