Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2018 m. lapkričio 1 d., ketvirtadienis

VISI ŠVENTIEJI

Šią dieną Bažnyčia švenčia Visų Šventųjų iškilmę.

„Tai šventieji, kurie su Kristumi yra garbėje, kurių visa draugija džiaugiasi dangus, kurių atminimą garbina dar šioje žemėje keliaujanti Bažnyčia, kad jų pavyzdžiu būtų įkvepiama, jų globa ir triumfu džiuginama, dieviškosios didybės akivaizdoje per amžius būtų vainikuojama.“ (Liturginis kalendorius, 2017–2018)

Šv. Mišios Kauno bažnyčiose sekmadienio tvarka (13.30 val. Mišių nebus). Po vakaro šv. Mišių – procesija už mirusiuosius.

Visi Šventieji