Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2018 m. lapkričio 2 d., penktadienis

MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMO DIENA (Vėlinės)

„Šventoji Motina Bažnyčia, jau sužavėta visais savo vaikais danguje ir juos pagerbusi tinkamomis pamaldomis, stengiasi užtarti pas Dievą visas sielas, kurios su tikėjimo ženklu pirma mūsų išėjo ir miega prisikėlimo viltyje, taip pat ir visus iškeliavusius nuo pasaulio pradžios, kurių tikėjimą žino tik vienas Viešpats, kad jie, nuo nuodėmės poveikio nuvalyti ir įžengę į dangaus piliečių draugiją, galėtų džiaugtis amžina palaima.“ (Liturginis kalendorius, 2018–2019)

Vėlinių dieną galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiesiems, jei: 1) aplankoma bažnyčia ar koplyčia, sukalbama „Tėve mūsų“ malda ir Tikėjimo išpažinimas; 2) Vėlinių aštuondienį (lapkričio 1–8 d.) aplankomos kapinės, pasimeldžiama už mirusiuosius.