Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2019 m. rugsėjo 11 d., trečiadienis

Šilinės: KUNIGŲ IR VIENUOLIŲ diena
KUR: Šiluva

...

8 val. Meldžiamės, kad krikščionys nesureikšmintų savo autonomijos ir negyventų dvigubo gyvenimo.

9 val. Dėkojame už pašaukimo dovaną ir Kunigystės sakramentu teikiamas malones.

10 val. AKATISTAS Apsireiškimo koplyčioje.

10 val. Meldžiamės už pašaukimus, kad visi išdrįstume atsiliepti į pašaukimą mylėti.

12 val. Meldžiamės už kunigus ir pašvęstuosius, kad jie atrastų džiaugsmą maldoje ir bendruomeniniame gyvenime.

16 val. Meldžiamės už išgyvenančius pašaukimo sunkumus, kad susitelkę į Dievą liktų ištikimi Jo meilei.

18 val. Meldžiamės, kad parapijose ir institucijose tarnaujantys katalikai būtų meilės liudytojai, o ne „Dievo funkcionieriai“.

----------------------------

ŠV. MIŠIOS

...

8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
10 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje
16 val. Apsireiškimo koplyčioje
18 val. aikštėje

--------------------------

ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS 8–19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje
„TURIU TAU LAIKO“ (palapinė aikštės gale) 10–18 val. budės seminaristai (pokalbio) arba kunigas (pokalbio ar išpažinties)
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA 11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje
KATECHEZĖS 11.40 ir 17.45 val. aikštėje
KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS 9.30 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios (9 val. autobusiukas nuveš nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės)
VALANDŲ LITURGIJA (RYTMETINĖ) 9 val. Bazilikoje
MARIJOS VALANDOS 9.30 val. Bazilikoje
GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS 15 val. Bazilikoje
ROŽINIO MALDA 11.10 val. aikštėje; 14 val. Bazilikoje; 17 val. procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką
VAIKŲ PALAIMINIMAS po vakaro šv. Mišių aikštėje

----------------------------------

Knygų pristatymai, sakralinės muzikos koncertai ir kiti susitikimai atlaiduose >>

Apsilankykime CARITO SUSITIKIMŲ palapinėje >>

Išsami 2019 m. atlaidų programa PDF >>