Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2019 m. rugsėjo 12 d., ketvirtadienis

Šilinės: KATALIKIŠKŲ MOKYKLŲ diena
KUR: Šiluva

...

8 val. Meldžiamės, kad trokštume išsivaduoti iš laisvę varžančių schemų ir siektume šventumo.

9 val. Dėkojame už Sutvirtinimo sakramentu gaunamas malones.

10 val. Meldžiamės, kad katechetai padėtų atrasti Kristų, kuris niekada nesiliauja mūsų kurti.

12 val. Meldžiamės už katalikiškų mokyklų moksleivius ir visą jaunimą, kad nebijotų apsispręsti už Kristų.

16 val. Meldžiamės už jaunimą, kad dosniai atsilieptų į savo pašaukimą kurti geresnį pasaulį.

18 val. Meldžiamės, kad atpažintume Kristų, laukiantį mūsų gyvenimo kryžkelėse.

-------------------------

...

ŠV. MIŠIOS

8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
10 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje
16 val. Apsireiškimo koplyčioje
18 val. aikštėje

--------------------------

ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS 8–19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje
„TURIU TAU LAIKO“ (palapinė aikštės gale) 10–18 val. budės seminaristai (pokalbio) arba kunigas (pokalbio ar išpažinties)
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA 11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje
KATECHEZĖS 11.40 ir 17.45 val. aikštėje
KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS 9.30 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios (9 val. autobusiukas nuveš nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės)
VALANDŲ LITURGIJA (RYTMETINĖ) 9 val. Bazilikoje
MARIJOS VALANDOS 9.30 val. Bazilikoje
GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS 15 val. Bazilikoje
ROŽINIO MALDA 11.10 val. aikštėje; 14 val. Bazilikoje; 17 val. procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką
VAIKŲ PALAIMINIMAS po vakaro šv. Mišių aikštėje

Knygų pristatymai, sakralinės muzikos koncertai ir kiti susitikimai atlaiduose >>

Apsilankykime CARITO SUSITIKIMŲ palapinėje >>

Išsami 2019 m. atlaidų programa PDF >>