Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2019 m. rugsėjo 13 d., penktadienis

Šilinės: LIGONIŲ, SLAUGYTOJŲ IR MEDICINOS DARBUOTOJŲ diena
KUR: Šiluva

...

8 val. Meldžiamės, kad gydytojai ir slaugytojai savo profesiją priimtų kaip misiją.

9 val. Dėkojame už Ligonių sakramentu teikiamas malones.

10 val. Meldžiame gebėjimo duoti iš dosnios širdies ir nesavanaudiškai tarnauti.

12 val. Meldžiamės už ligonius ir jais besirūpinančiuosius, kad gyvybę priimtų kaip Dievo dovaną.

16 val. Meldžiame malonės suvokti, kad vien savo pastangomis negalime įveikti savo ribotumo.

18 val. Meldžiame Marijos, vilties Motinos, užtarimo ligoniams, kenčiantiesiems nuo priklausomybių ir jų artimiesiems.

19 val. Vidinio išgydymo pamaldos Bazilikoje arba aikštėje.

--------------------------

ŠV. MIŠIOS

8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
10 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje
16 val. Apsireiškimo koplyčioje
18 val. aikštėje

-------------------------------

ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS 8–19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje

...

„TURIU TAU LAIKO“ (palapinė aikštės gale) 10–18 val. budės seminaristai (pokalbio) arba kunigas (pokalbio ar išpažinties)
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA 11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje
KATECHEZĖS 11.40 ir 17.45 val. aikštėje
KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS 9.30 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios (9 val. autobusiukas nuveš nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės)
VALANDŲ LITURGIJA (RYTMETINĖ) 9 val. Bazilikoje
MARIJOS VALANDOS 9.30 val. Bazilikoje
GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS 15 val. Bazilikoje
ROŽINIO MALDA 11.10 val. aikštėje; 14 val. Bazilikoje; 17 val. procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką
VAIKŲ PALAIMINIMAS po vakaro šv. Mišių aikštėje

Knygų pristatymai, sakralinės muzikos koncertai ir kiti susitikimai atlaiduose >>

Išsami 2019 m. atlaidų programa PDF >>