Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2019 m. gruodžio 9 d., pirmadienis

Švč. Mergelės Marijos NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS

...

„Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi! Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!“ (Lk 1, 26–28)

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmą Bažnyčiai paskelbė popiežius Pijus IX 1854 m. gruodžio 8 d.

Lurde, Masabielio grotoje, šv. Bernadetai Subiru pasirodžiusi Mergelė Marija apreiškė save kaip Nekaltai Pradėtąją.