Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2020 m. sausio 18 d., šeštadienis

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis (sausio 18–25 d.). EKUMENINĖS PAMALDOS Kaune (sausio 25 d.)
KUR: Kaunas

...

Sausio 18–25 d. švenčiame Maldos už krikščionių vienybę aštuondienį. „Su mumis elgėsi labai draugiškai“ (plg. Apd 28, 2) – tai šių metų ekumeninės maldos savaitės tema.

Sausio 25 d., šeštadienį, Ekumenines pamaldas švęsime Kaune. Į jas kviečia broliai ortodoksai Kauno Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai (ortodoksų) bažnyčioje (Ramybės parke greta Autobusų stoties). Pradžia 13 val.

2020 m. medžiagą šiai savaitei parengė Maltos ir Gozo krikščionių Bažnyčios (Christians Together in Malta). Vasario 10-ąją daugelis Maltos krikščionių švenčia Šv. Pauliaus laivo sudužimo šventę, kuria dėkojama, kad į šias salas buvo atneštas krikščionių tikėjimas. Šios šventės skaitinys iš Apaštalų darbų pasirinktas 2020 metų Maldos savaitei.

„Svetingumas – labai reikalinga dorybė siekiant krikščionių vienybės. Tai nuostata, raginanti mus būti dosnesnius stokojančiųjų atžvilgiu. Žmonės, parodę ypatingą draugiškumą Pauliui ir jo bendrakeleiviams, dar nepažinojo Kristaus, tačiau dėl jų ypatingo draugiškumo buvo suvienyti susiskaldę žmonės. Mūsų krikščioniškoji vienybė pasireikš ne tik tuo, kad būsime svetingi vieni kitiems, nors tai labai svarbu, – bet ir tuo, kad su meile priimsime žmones, kurie nėra tos pačios kalbos, kultūros ar tikėjimo kaip mes. “

„Per tokias audringas keliones ar atsitiktinius susitikimus įgyvendinama Dievo valia Bažnyčios ir visų žmonių atžvilgiu. Paulius vėliau skelbs Romoje: šis Dievo išgelbėjimas pasiųstas visoms tautoms“ (plg. Apd 28, 28) – rašoma Maldos už krikščionių vienybę savaitės medžiagoje, kurią lietuviškai parengė LVK sekretoriatas, žr. www. katalikai.lt aktualijose >>

(Nuotrauka – iš Ekumeninių pamaldų Kaune 2018 metais)