Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2021 m. rugsėjo 26 d., sekmadienis

Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena

„Daugiau nei prieš šimtą metų, Pirmojo pasaulinio karo pradžioje, popiežius Benediktas XV paskelbė Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną, nuo to laiko minimą kasmet. Šiemet šia proga popiežius Pranciškus paskelbė laišką „Link vis plačiau apimančio mes“. Šios dienos minėjimas mūsų krašte netikėtai įgavo naują aktualumą vasarą į mūsų Tėvynę atvykus dideliam būriui migrantų“, – rašoma LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKE artėjant 107-ajai Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai, kuriame visi – parapijų bendruomenės, katalikiškos organizacijos, broliai kunigai ir vienuolijos , judėjimai bei Caritas darbuotojai, savanoriai – pagal išgales ir poreikį kviečiami pagelbėti žmonėms migrantų stovyklose ir pasienio užkardose, taip pat ir valdžios institucijų pareigūnams, dirbantiems migrantų apgyvendinimo vietose.

Visą Lietuvos vyskupų laišką kviečiame skaityti čia >>

Ta pačia proga laiške raginama prisidėti ir savanoryste CARITE arba skiriant auką elementariausiems migrantų poreikiams į Lietuvos CARITO banko sąskaitą (Gavėjo kodas 192066334, sąsk. nr. LT257300010115125026).

MALDA

iš POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS ŽINIOS „Link vis plačiau apimančio mes “ 107-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga eis.katalikai.lt >>

Šventasis mylimasis Tėve,
Tavo Sūnus Jėzus mus mokė,
kad danguje kyla didžiulis džiaugsmas,
kai atsiranda tas, kuris buvo pražuvęs,
kai tas, kuris buvo išskirtas, atstumtas ar atmestas,
vėl iš naujo priimamas į mūsiškį „mes“, –
ir „mes“ vis didėja ir plečiasi.

Prašome Tavęs: suteik visiems Jėzaus mokiniams
ir visiems geros valios žmonėms
malonę vykdyti Tavo valią pasaulyje.
Palaimink kiekvieną priėmimo ir pagalbos gestą,
kuriuo gyvenantieji tremtyje vėl įvedami
į bendruomenės ir Bažnyčios „mes“,
kad mūsų žemė galėtų tapti tokia,
kokią Tu ją sukūrei, –
visų brolių ir seserų bendri namai. Amen.

Nuotrauka – Marijos Stanulytės (2018 m. rugsėjo 23 d., popiežius Pranciškus Kaune)

...