Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2021 m. rugsėjo 26 d., sekmadienis

Rugsėjo 26-ąją – Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės 66-osios mirties metinės

Prieš 66 metus, 1955 m. rugsėjo 26 d., Chabarovsko krašte, kalėjimo ligoninėje mirė Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė, katalikė, pasaulietė, ateitininkė, mokytoja, garsiosios tremtinių maldaknygės „Marija, gelbėk mus“ autorė ir sudarytoja.

Palaidojimo vieta lig šiol nežinoma. Meldžiame jos paskelbimo palaimintąja (beatifikacijos byla pradėta Kauno arkivyskupijoje 2000 metais).

Plačiau apie Adelę Dirsytę mūsų puslapiuose >>

Apie patiriamas malones Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ar Elenos Spirgevičiūtės užtarimu kviečiama paliudyti raštu ar žodžiu arkivyskupijos kurijai el. p. kurija@kaunoarkivyskupija.lt, tel. (37) 40 90 26.

...

Nuotraukoje – Adelė Dirsytė (iš kairės pirmoje eilėje greta dvasininko) Lietuvių katalikių moterų draugijos konferencijoje