Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2022 m. gruodžio 13 d., antradienis

Marijos diena ŠILUVOJE
KUR: Šiluva

...

Marijos dieną Šiluvoje meldžiamasi visai Lietuvai aktualiomis bei kiekvienam piligrimui svarbiomis intencijomis. Piligriminę kelionę ir tarnystes Šiluvoje rengia Jonavos dekanatas.

Gruodžio 12 d.

13 val. naktinė Švč. Sakramento adoracija su „Marijos radiju“. Pradedama 22 val. ir baigiama 7 val. šv. Mišiomis.

Gruodžio 13 d.

APSIREIŠKIMO koplyčioje

7 val. šv. Mišios *
8 val. šv. Mišios
9 val. šv. Mišios

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO bazilikoje

10 val. šv. Mišios
10.45 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. katechezė „Jo vardas – Ramybės Kunigaikštis“ (plg. Iz 9, 5). Sako diakonas Darius Chmieliauskas.
11.30 val. Rožinio malda ir Švč. Mergelės Marijos litanija ***
12 val. iškilmingos šv. Mišios. *** bei ****
13.30 val. Švč. Sakramento adoracija (iki 16 val. )
14 val. Rožinio malda ir Švč. Mergelės Marijos litanija *
15 val. Gailestingumo vainikėlis *

------

TRANSLIACIJOS
* Marijos radijas
** Arkivyskupijos Youtube, Šiluvos FB
*** Arkivyskupijos Youtube , Šiluvos FB, Marijos radijas
**** Delfi.lt

Nuotrauka Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės