Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2022 m. rugpjūčio 15 d., pirmadienis

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė) PAŽAISLYJE
KUR: Pažaislis

...

O Marija prabilo:
„Mano siela šlovina Viešpatį,
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,
nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę.
Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos,
nes didžių dalykų padarė man Viešpats,
ir šventas yra jo vardas!“

(Iš Marijos giesmės, Lk 1, 46–49)

14 val. Sutaikinimo pamaldos (išpažinties galimybė). Patarnauja Kauno I dekanato parapijų kunigai.

15 val. iškilminga Eucharistija švenčiant Švč. Mergelės Marijos Ėmimą į dangų.

Gieda Kauno valstybinis choras. Meno vadovas ir vyr. dirigentas Robertas Šervenikas. Dirigentas Mindaugas Radzevičius.

Iškilmės švenčiamos Pažaislio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčios šventoriuje (seserų kazimieriečių vienuolyno kieme).