Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2022 m. rugsėjo 26 d., pirmadienis

Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės kankinystės diena (67-osios mirties metinės). Paminėjimas Kristaus Prisikėlimo bazilikoje

...

Rugsėjo 26-oji – Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės kankinystės diena. 1955 m. rugsėjo 26 d., prieš 67-erius metus, ji mirė Chabarovsko krašte, kalėjimo ligoninėje, kur buvo palaužta fiziškai ir dvasiškai, visiškai besibaigiant bausmės atlikimo laikui. Palaidojimo vieta nežinoma (spėjama, jog Chabarovsko prieigose).

Kauno arkivyskupijoje Adelės Dirsytės paskelbimo palaimintąja byla Šventųjų skelbimo kongregacijos leidimu pradėta 2000 metais, švenčiant Didįjį krikščionybės jubiliejų.

Rugsėjo 26 d. 18 val. šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Po šv. Mišių – prisiminimų vakaras.

Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė yra katalikė, pasaulietė, ateitininkė, mokytoja. Apkaltinta antisovietine veikla, 1946 m. buvo nuteista 10 metų kalėjimo ir 5 metus tremties. Būdama tremtyje stiprino kitų kalinių dvasią, mokė jas melstis, neprarasti vilties ir tikėjimo.

Adelė Dirsytė yra garsiosios tremtinių maldaknygės „Marija, gelbėk mus“, rašytos tremtyje ant beržo tošies ar cemento maišų, autorė. Ši maldaknygė, jos vienintelis egzempliorius, per stebuklą pasiekė JAV. 1959 metais buvo išspausdinta Putname ir pasklido po pasaulį. Išleista 14-a pasaulio kalbų. Tai didžiausiu tiražu pasaulyje pasklidusi lietuviška knyga.

Apie patiriamas malones Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ar Elenos Spirgevičiūtės užtarimu kviečiama paliudyti raštu ar žodžiu arkivyskupijos kurijai el. p. kurija@kaunoarkivyskupija.lt, tel. (37) 40 90 26 bei melsti jų paskelbimo palaimintosiomis.

Plačiau apie Adelę Dirsytę mūsų puslapiuose >>

Nuotraukoje – lenkų dailininko Stanisławo Czyżyckio (Krokuva, 2019) sukurtas Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės atvaizdas.