Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2022 m. gegužės 27 d., penktadienis

Pradedamas MALDOS ŠVENTAJAI DVASIAI devyndienis

...

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK,
spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk.
Tėve vargstančių, nuženk,
savo dovanas dalink,
mūsų dvasią atgaivink!

SEKMINIŲ DEVYNDIENIS (novena) – tai Bažnyčios maldos laikas laukiant Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių).

Devynias dienas kasdien iki Sekminių bažnyčiose ar namie kalbamas arba giedamas Himnas Šventajai Dvasiai („Veni, Sancte Spiritus“). Visą himną galima rasti katalikai.lt

Arkivyskupijos Jaunimo centro nuotraukoje – jaunimo giesmė arkikatedroje (2021)