Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2023 m. sausio 25 d., trečiadienis

Šv. apaštalo Pauliaus atsivertimas

...

Sausio 25-ąją Bažnyčia švenčia Švento apaštalo Pauliaus atsivertimą ir užbaigia Maldos už krikščionių vienybę savaitę.

Šv. apaštalas Paulius, dar nepažinęs Kristaus, būdamas Sauliumi smarkiai persekiojo krikščionis. Kelionėje į Damaską patiria atsivertimą, prisiima Pauliaus vardą ir tampa drąsiu Evangelijos skelbėju tarp pagonių.

„Pabuvęs kelias dienas su Damasko mokiniais, Saulius beregint ėmė skelbti sinagogose, kad Jėzus yra Dievo Sūnus. Visi, kurie tatai girdėjo, stebėjosi ir klausinėjo: „Argi čia ne tas pats, kuris Jeruzalėje persekiojo visus šio vardo išpažinėjus?! Argi jis nėra atvykęs jų suiminėti ir gabenti pas aukštuosius kunigus?!“ O Saulius kaskart drąsiau kalbėjo ir kėlė sąmyšį tarp Damaske gyvenančių žydų, įrodinėdamas, kad Jėzus yra Mesijas“ (Apd 9, 19–22).

Nuotrauka – Kauno Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijos. Šventojo Kryžiaus (karmelitų) bažnyčios freska (XIX a.)