Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2023 m. sausio 27 d., penktadienis

Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolėje
KUR: Marijampolė

1987 m. birželio 28 d. Jurgį Matulaitį palaimintuoju paskelbęs popiežius Jonas Paulius II pavadino šį ištikimą Dievo tarną „žmogumi pagal Dievo širdį“.

Nors sirgo kaulų tuberkulioze ir nuolat kentė skausmus, savo gyvenimą visiškai atidavė Bažnyčios atnaujinimui. Jis atnaujino jau beišmirštančią marijonų vienuoliją, skleidė Bažnyčios socialinį mokymą, rūpinosi vargšais, ypač vaikais našlaičiais. 1925 m. buvo paskirtas arkivyskupu bei Lietuvos apaštališkuoju vizitatoriumi. Daug prisidėjo prie Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo (1924 metais) ir konkordato parengimo.

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis mirė Kaune 1927 m. sausio 27 d. 1934 m. spalio 24 d. jo kūnas perkeltas į Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios Švč. Jėzaus Širdies (dabar Palaimintojo Jurgio Matulaičio) koplyčią – dabar Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčia Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje.

Naujausia knyga apie palaimintąjį – ses. Viktorija Plečkaitytė MVS, „Palaimintasis Jurgis Matulaitis. Štrichai portretui“ (2022, „Artumos“ leidykla).

...