Apie šį albumą

Atsitiktinė nuotrauka

Žiūrimiausios

This widget requires Flash Player 9 or better

Share

Kalbos pasirinkimas

Kunigų seminarijai Kaune – 150

2016 m. balandžio 22–23 d. Kauno kunigų seminarija šventė savo gyvavimo Kaune 150 m. jubiliejų. Balandžio 22 d. Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje buvo švenčiamos šv. Mišios „Pro Memoria“, 23 dieną – iškilmingos šv. Mišios Šv. Jurgio bažnyčioje ir šventinis minėjimas. Fotografijos Emilio Vasiliausko (ev).