Atnaujinti mokymai sutuoktiniams, lydėsiantiems sužadėtinius į Santuoką (2021 11 19–20)
Paskelbta: 2021-11-22 20:06:41

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras pradėjo naujų sužadėtinių grupių vadovų mokymus. Lapkričio 19–20 d. į juos susirinko dalyviai iš 4-ių Kauno arkivyskupijos dekanatų. Į naują kelionę pasirengusias sutuoktinių poras pasveikino, padrąsino ir palaiminimą suteikė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Ganytojas ragino sutuoktinius dalytis su sužadėtiniais savo patirtimi, pristatyti savo gyvenimo situacijas, įžvalgas, ateinančias ne tik per gerąsias patirtis, bet ir per tas valandas, kurios atrodė kaip didžiausias pralaimėjimas: mūšis buvo sunkus, mes svyravome, bet išstovėjome.

„Jūs esate liudytojai, ir dėkoju jums už tą drąsą, kad nebijote leistis į nuotykį, eiti kartu su jaunais žmonėmis. Kalbėkite, klausykite, švelniai klauskite, kad nesusipriešintumėte, galbūt ir su humoru, ir tada atsivers jų širdys, jų liudijimai, ir kalbėsite, tarsi būtumėte artimi giminės“, – sakė arkivyskupas.

Mokymuose dalyvaujantis Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos klebonas kunigas Audrius Mikitiukas priminė, jog tarnystė kitiems tampa geriausiais pavyzdžiais patiems vedantiesiems, nes daugiausia patys išmokstame, kai mokome kitus.

 

Pirmasis seminaras buvos skirtas išnagrinėti ir aptarti keturioms pirmosioms programos temoms: „Meilė – gyvenimo duona ir vynas“, „Bendravimas ir bendrystė“, „Keistis kartu“, „Atleisti ir švęsti“. Seminarą vedė šios programos iniciatorė, bendraautorė Lietuvos šeimos centro direktorė soc. d. mgr. Vijoleta Vitkauskienė. Lektorė dalijosi ne tik gausia teorine medžiaga, bet ir savo šeimos situacijomis, kvietė susirinkusius gilintis į temų turinį, atlikti daug užduočių, esančių metodinėje medžiagoje „Užrašai kūrybingiems pasimatymams“. Pasiskirstę į vyrų ir moterų grupes, dalyviai išvardijo, kokius mato savo antrųjų pusių trūkumus ir teigiamybes, o bendras šios užduoties aptarimas sukėlė labai audringas diskusijas.

Dėkojame lektorei V. Vitkauskienei ir visiems dalyviams, kurie atsiliepė į klebonų arba savo bičiulių kvietimą įsitraukti į šią tarnystę. Seminarą parėmė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Kitas seminaras – 2022 m. sausio 14–15 d.

Keletas dalyvių atsiliepimų:
Patiko pabūti Santuokos sakramentą priėmusių asmenų draugijoje, bendrystėje – labai natūraliai ir neprimestinai viskas vystėsi. Turėti kokybiško laiko su vyru, aptariant padarytas užduotis ir per pertraukas.
Vertingiausia – tai supratimas, kad aš / mes ne vieni, kad ir žmona turi daug panašumų su kitomis moterimis, ir tai yra tiesiog normalu. Bendrystė, patirtis, žinių atnaujinimas.
Patiko pratimai kartu, laikas kartu. Taip pat poilsis nuo vaikų, kurių jau pasiilgome, atnaujintos žinios.
Taip buvo kitoks šeštadienis, daug to, ką žinojome, teko apgalvoti. Atsirado noras būti geresniam.
Vertinga buvo bendrystė su kitais žmonėmis, žinios ir patirtis, kurią išgirdau, nusiteikimas eiti toliau ruošiantis būti sužadėtinių rengėjais.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune