Birželio 13-oji Šiluvoje – raginant melstis už kunigus ir brandinti širdies atsaką į Viešpaties pašaukimą
Paskelbta: 2024-06-13 15:16:56

„Palaikykime ir padrąsinkime brolius kunigus“, – pirmojo vasaros mėnesio 13-ąją Šiluvos bazilikoje, be kita, ragino pagrindinei Eucharistijai vadovavęs Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas.

Tradiciškai Marijos dieną su Šiluvos piligrimais iš įvairių Lietuvos kampelių melstasi ir už tuos arkivyskupijos kunigus, kurie švenčia kunigystės jubiliejus. Birželio jubiliatai – kunigai t. Leo Leise SJ, Artūras Kazlauskas, Saulius Pavalkis, Andrius Končius, Stasys Blinstrubis, o jų kunigiškoji tarnystė tęsiasi ilgesnį, kaip antai 30-ies metų, laiką arba dar tik 5-erius metus.

Kauno arkivyskupijai šį mėnesį meldžiantis bendra intencija – už jaunuolių pašaukimą ir atsiliepimą į kunigiškąjį ar vienuolinį gyvenimą, katechezė Šiluvoje taip pat buvo skirta pašaukimų temai.

Pašaukimas ir atsiliepimas kaip vidinis širdies veiksmas

Katechezę sakęs Kauno kunigų seminarijos rektorius bei atsakingasis už pašaukimų ugdymo sielovadą Kauno arkivyskupijoje kunigas Liutauras Vilėniškis atkreipė dėmesį, jog kiekvienas žmogus yra pašauktas, kiekvienas Dievui brangus ir mylimas, kiekvienam Dievas turi savo planą. Dievas, sukūręs žmogų iš meilės, trokšta, kad ja dalytumės su kitais ir meilė niekada nesibaigtų.

„Pašaukimas neateina iš manęs paties. Mes esame asmenys, kuriuos Dievas pašaukia“, – sakė kun. L. Vilėniškis, kalbėdamas apie pagrindinį krikščionių pašaukimą – būti šventiems. Šventieji nėra istorijos herojai, bet tie, kurie gyveno tikėjimu, buvo atviros širdies. Katechezėje užsiminta apie šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę ir jos šventumo „mažąjį kelelį“.

Kunigystė katechezėje apibūdinta kaip tarnaujančioji, kurioje per Šventimų sakramentą ypatingu būdu kunigas tampa pašauktas sekti Kristumi  Geruoju Ganytoju.

Ypač tiems, kurie dabar svarsto savo pašaukimo kelius, buvo skirtos katechezės mintys, jog pašaukimas į kunigystę, jo atpažinimas yra vidinis širdies veiksmas. Tai procesas, ir jame reikia nuolankumo, kantrybės, drąsos ir netgi humoro. Tai asmeninė kelionė,  įtraukianti ir bendruomenę, kad melstųsi, atpažintų pašauktąjį. Dievas žmogų gali pašaukti per maldą, jo gyvenimo įvykius, per sutinkamus kitus žmones. Atvėrus širdį Dievui, Jis leidžia atpažinti žmogui savo pašaukimą.

„Gyvenimas nėra kryžiažodis su galutiniu atsakymu. Dievas kviečia keliauti klausantis Jo įkvėpimų“, – be kita, sakė kun. L. Vilėniškis, pakviesdamas Šiluvos piligrimus ir visus tiesioginių transliacijų dalyvius Lietuvoje melstis už pašaukimus į kunigystę.

Viešpats kviečia nepaliaujamai mylėti

Iškilmingą Eucharistiją koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis bei kelių vyskupijų kunigai. Giedojo Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios choras.

Šią dieną Bažnyčiai minint šv. Antaną Paduvietį, liaudiškajame pamaldume laikomą šventuoju, padedančiu rasti pamestus daiktus, vyskupas S. Bužauskas  atkreipė dėmesį, jog šv. Antano galima prašyti, kad jis padėtų susigrąžinti ir tai, ką esame praradę dvasiniame gyvenime.

„Viešpats moko mus maldos, taikos, ramybės“, – sakė per homiliją vyskupas S. Bužauskas, kalbėdamas apie tai, kaip reikia mylėti kitus, ypač tuos, kurie mus niekina, kaip „nenurašyti“ kito žmogaus po patirtų nuoskaudų, nesegti kitam žmogui „etikečių“, būti kantriems, svarstyti sunkias situacijas širdyje, išbūti. Viešpats kviečia nepaliaujamai mylėti ir rūpintis kitais.

Visuotinė malda Šiluvoje, be kitų maldavimų, apėmė  ir šeimų šventumo, vyrų ir tėvų tvirto tikėjimo prašymus.

Paskutinį mėnesio penktadienį, birželio 28 d., Šiluvoje bus švenčiama Ligonių diena. Po 18 val. šv. Mišių – Vidinio išgydymo pamaldos su kunigu egzorcistu Arnoldu Valkausku.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune