Kviečia VDU Katalikų teologijos fakultetas: NEFORMALIOSIOS STUDIJOS VISOJE LIETUVOJE
Paskelbta: 2023-09-06 12:09:16

VDU Katalikų teologijos fakultetas kviečia į Neformaliąsias studijas:

net 24 programos;
lektoriai – universitetų dėstytojai;
nuotolinės paskaitos – studijuokite visoje Lietuvoje!

Vyksta registracija į dalykus:

„Graikų filosofija kaip meditatio mortis“ . Lektorė prof. habil. dr. Tatjana Aleknienė

„Religijos filosofijos įvadas“. Lektorė dr. Bronė Gudaitytė

„Skaitome šv. Kryžiaus Joną: sielos kelias į Dievą“. Lektorė dr. Jūratė Micevičiūtė

 

Naujos programos:

„Kaltinimai Ispanijos Bažnyčiai: inkvizicija, konkista, tolerancija ir tamsybiškumas. Pirmasis informacinis karas“. Lektorė dr. Jūratė Micevičiūtė

„Išvydau naują dangų ir naują žemę (Apr 21,1). Kūrinijos teologijos įvadas“. Lektorius diak. doc. dr. Benas Ulevičius

VDU KTF informacija 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune