Malda už šeimas ir sužadėtinius, gerus darbus iš atviros širdies (2024 06 19)
Paskelbta: 2024-06-20 22:38:48

„Šeima yra tarsi meilės lopšys. Melskimės, kad gailestingumas, meilė, viltis būtų šeimų bendrakeleiviai“, – sakė birželio 19-ąją Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas švenčiant trečiadienio – šeimų ir sužadėtinių maldos vakaro – šv. Mišias.

Jose Viešpaties pagalbos prašyta ir šeimų sielovados bendradarbiams, dėkota už jų tarnystę palydint šeimas įvairiuose išbandymuose, padedant sužadėtinių poroms rengtis Santuokos sakramentui.

Tos dienos Evangelijos pagal Matą kontekste (6, 1–18) vyskupas homilijoje pakvietė pamąstyti, kaip šeimoje galėtų būti įgyvendinti geri darbai, išmalda. Tai būtų daugiau laiko skyrimas savo šeimai; tai galėtų būti kito išklausymas, kantrus pokalbis ypač su vyresnio amžiaus artimuoju. Meilė prasideda nuo nuolankumo, savęs sumažinimo.

Pasak ganytojo, svarbiausia, kad malda, santykiai, geri darbai prasidėtų atviroje širdyje, o ne būtų daromi dėl akių, dėl viršininkų ar pan. Homilijoje pabrėžta, kaip svarbu dalyvauti maldos susirinkimuose su kitais.

Šv. Mišių liturgijoje aktyviai dalyvavo šeimų sielovados talkininkai. Jie skelbė ir visuotinius maldavimus, kuriuose, be kitų, melstasi už tėvystės ir motinystės pašaukimą, už Kauno arkivyskupijos Šeimos centrą, savanorius.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune