Ieškome SIELOVADOS KOORDINATORIAUS dirbti Kauno arkikatedroje
Paskelbta: 2023-03-02 15:27:35

Kviečiame į Kauno arkikatedros bazilikos sielovados komandą žmogų, kuris norėtų tapti sielovados koordinatoriumi, drauge su parapijoje dirbančiais kunigais koordinuoti sielovados grupes, administruoti parapijos namus, rengti projektus bei organizuoti bažnytines šventes.

Tai dinamiškas ir kūrybiškas darbas, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas:
• parapijoje veikiančių grupių veiklos koordinavimui;
• bendradarbiavimui su parapijos klebonu, kunigais bei visų parapijoje veikiančių grupių vadovais;
• sielovados veiklos koordinavimui ir naujų sielovados veiklų inicjiavimui;
• parapijos namų administravimui;
• įvairių projektinių veiklų, susijusių su sielovados organizavimu, inicijavimui, rengimui ir įgyvendinimui;
• parapijos facebook puslapio priežiūrai;
• bažnytinių švenčių organizavimui, kvietimui bendradarbiauti ir jungti parapijoje veikiančias grupes ir organizacijas.

Iš būsimo kolegos tikimės:

• ne mažesnės kaip 2 metų darbo arba savanorystės patirties projektinėse veiklose, administravimo ar sielovados srityse;
• noro tarnauti Bažnyčioje pagal savo dovanas, suvokti esminius Katalikų Bažnyčios mokymo pagrindus;
• lojalumo katalikiškai organizacijai ir krikščioniškų vertybių branginimo, jų puoselėjimo savo asmeniniame gyvenime;
• gebėjimo sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėjimo valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
• mokėjimo laisvai dėstyti mintis žodžiu ir raštu bent viena užsienio kalba, daugiau nei vienos užsienio kalbos mokėjimas yra privalumas;
• mokėjimo dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu ir soc. tinklų valdymo;
• gebėjimo dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje ir pagal poreikį dirbti savaitgaliais.


Būsimam kolegai siūlome:

• įdomų, dinamišką, kūrybiškumą skatinantį darbą;
• draugišką darbo aplinką ir galimybes asmeniniam, dvasiniam bei profesiniam tobulėjimui;
• darbą ne visą darbo dieną ir lankstų darbo grafiką;
• iniciatyvų ir idėjų įgyvendinimą;
• atlyginimą nuo 500 Eur po mokesčių (konkretus darbo užmokestis aptariamas su kandidatu, atsižvelgiant į jo patirtį bei gebėjimus).

Susidomėjai? Susisiekime!


• Tavo motyvacinio laiško su CV lauksime iki kovo 31 d. el. p. arkikatedrabazilika@gmail.com
• Su atrinktais kandidatais susisieksime iki balandžio 3 d. ir pakviesime į pokalbį balandžio 4 dieną.

Apie organizaciją

Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra įsikūrusi Kauno miesto širdyje – senamiestyje. Be įprasto parapijos gyvenimo, šioje šventovėje vyksta pagrindinės Kauno arkivyskupijos šventės, joje lankėsi popiežiai Jonas Paulius II ir Pranciškus. Prie arkikatedros yra Jono Pauliaus II piligrimų centras bei parapijos namai, kuriuose vyksta įvairūs susitikimai, renkasi maldos grupės, šiame pastate ir numatyta darbo vieta sielovados koordinatoriui. Bažnyčioje šv. Mišias aukoja kardinolas, arkivyskupas, vyskupai, švenčiamos ne tik liturginės, bet ir valstybinės bei arkivyskupijos šventės.

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune