Šiluvoje palaiminti tarnaujantieji teisingumui ir žmonėms (2023 09 11)
Paskelbta: 2023-09-11 17:29:17

Nuotraukos – Agnietės Čisler

„Garbė Dievui kyla iš mūsų širdžių, tada į žemę ateina taika, ramybė, saugumas“, – sakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas Šiluvos aikštėje rugsėjo 11-ąją pasveikindamas brangius žmones, kurie saugo, kad būtų laikomasi mūsų valstybės įstatymų, tarnauja mūsų visų saugumui ir visuomenės tvarkai, o tądien atvyko į Šiluvą, kad būtų sustiprinti ir palaiminti sunkioje tarnystėje.

Šiluvos atlaiduose apsilankė LR Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius, LR Seimo narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, LR Generalinė prokurorė Nida Grunskienė, Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Saulius Tamulevičius , Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos vadovas Saulius Greičius, Valstybinės sienos apsaugos tarnybos LR Vidaus reikalų ministerijos tarnybos vado pavaduotojas Saulius Nekraševičius. Švęsti Švč. Mergelės Marijos Gimimo Teisingumo saugojimo dieną atvyko ir Lietuvos policijos, Probacijos tarnybos, Prokuratūros, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimų departamento, Kalėjimų tarnybos departamento darbuotojai.

„Jei Viešpats nesaugo miesto, veltui budi sargai“, –  Šventojo Rašto išmintį (iš 127 psalmės) pacitavo arkivyskupas Teisingumo saugojimo dieną, be kita, primindamas prieš 22-ejus metus atsitikusią Rugsėjo 11-osios tragediją – didžiausią pasikėsinimą į demokratiją Jungtinėse Amerikos Valstijose, kai buvo įvykdyta teroristinė ataka prie Pasaulio prekybos centro dangoraižius.

Pareigūnų malda Šiluvoje buvo ir jų nuoširdus atsiliepimas į pakvietimą patarnauti Eucharistijos liturgijoje: uniformuoti vyrai ir moterys, dirbantys vidaus reikalų sistemoje, skaitė skaitinius Dievo žodžio liturgijoje, skelbė Visuotinę maldą, dalyvavo atnašų procesijoje. Giedojo vyrų choras „Sakalas“, vadovaujamas Romano Makarevičiaus. Grojo Lietuvos policijos VRM pučiamųjų orkestras, meno vadovas Artūras Maniušis, dirigentas Tadas Šileikis.

Iškilmingai Eucharistijai už teisėtvarkos bei teisėsaugos darbuotojus vadovavo Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis. Eucharistiją drauge su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi SJ bei Kauno arkivyskupijos augziliaru vyskupu Sauliumi Bužausku koncelebravo ir kunigai, vidaus reikalų sistemoje tarnaujantys policijos kapelionais. Patarnavo diakonai bei seminaristai.

Vyskupas A. Poniškaitis taip pat pasakė homiliją, joje atkreipdamas dėmesį į krikščionio pašaukimą nuolat keliauti – per šį žemiškąjį gyvenimą į amžinąjį. Keliavo mūsų tikėjimo protėvis Abraomas, išrinktoji tauta, kelyje į Pažadėtąją žemę patyrusi vergystės, tremties išbandymų.

Nuo Erodo, savo rankose turėjusio galią, teko trauktis į tremtį ir Mergelei Marija, ir Jėzui, ir Juozapui – visai Šventajai Šeima. Valdovo galia negarantavo gyventojams saugumo, bet, atvirkščiai, kėlė grėsmę gyvybei.

Ganytojo žodžiais, Jėzus, kaip ir jo tauta, patyręs tremties dalią, nori, kad ir mes savo keliais eitume kartu su Juo, kad leistumės Jo vedami iš paralyžiuojančių priklausomybių, baimių į tikrąją laisvę. Keliaujame į dangiškąją Jeruzalę, kurioje karaliauja ne šio pasaulio galia.

„Tačiau gyvename šiame pasaulyje, kur reikalingi įvairūs dalykai: žmonių darbas, įvairios struktūros, institucijos. Viso to reikia mūsų krašto gynybai nuo agresorių, tačiau ne svarbiausia turėti gerus ginklus. Svarbiausia yra žmogus, pareigūnas, darbuotojas, kad jis atpažintų savo pašaukimą ir atlieptų ištikimai ir sąžiningai, vedamas ne tuščių ambicijų, pykčio, neapykantos, bet iš meilės savo kraštui, žmonėms. Tokios meilės, kuri padeda net ir nusikaltusiame žmoguje matyti Dievo paveikslą ir panašumą, rūpintis, kad žmogus nebūtų išmestas į gyvenimo pakraščius, bet išgelbėtas“, – sakė vyskupas A. Poniškaitis.

Šia proga, padėkojęs pareigūnams, pakvietė Mergelės Marijos užtarimu atnaujinti pasiryžimą būti žmonėmis, bręstančiais Dangaus karalystei.

Eucharistiją užbaigus, padėkos žodį taręs LR Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius sakė, kad šiandien, geriau nei bet kada, suprantame, jog Lietuva yra apsupta priešiškų jėgų, tačiau geriau nei bet kada esame pasiruošę pavojams. Viceministras išreiškė pareigūnų ištikimybę Dievui, Marijai ir visai keliaujančiai tautai. „Lietuva yra saugi visų mūsų pastangomis“, – sakė viceministras A. Abramavičius, padėkodamas ganytojams, kad jie rodo tikrąjį kelią.

Pamaldos buvo užbaigtos sugiedotu Lietuvos himnu ir giesme „Marija, Marija“.

Piligrimų kiemelyje priešais Apsireiškimo koplyčią vyksta kasdienė, džiugi ir svetinga vis kito Kauno arkivyskupijos dekanato Carito tarnystė – kad atlaidų piligrimai čia pasistiprintų, pabendrautų, susipažintų.

 

Rugsėjo 12-ąją Šilinėse – Taikos siekio diena>>. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune