Nenutrūkstama ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO adoracija Kauno bažnyčiose už taiką ir pašaukimus
Paskelbta: 2023-03-14 15:24:18

Nuotrauka – Urtės Šedvilaitės

Lietuvos vyskupų kvietimu 2023 metais visose vyskupijose vėl rengiama nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Kviečiame dalyvauti Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje Kauno arkivyskupijos bažnyčiose. Meldžiamės už taiką pasaulyje bei  pašaukimus į kunigystę, pašvęstąjį gyvenimą.

Nuo kovo 30 d. iki balandžio 16 d. adoracija rengiama Kauno miesto bažnyčiose.

Tvarkaraščiai, parsisiųsti PDF >>

Nuo balandžio 16 d. iki gegužės 17 d.  adoracija vyksta kitų Kauno arkivyskupijos dekanatų bažnyčiose.

Tvarkaraščiai, PDF >>

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune