Rekolekcijose Kaune apie dvasinę tėvystę – vyrų širdžių padrąsinimas (2023 09 22–23)
Paskelbta: 2023-09-25 14:16:19

Nuotraukos – organizatorių

Rugsėjo 22 ir 23 d. Kaunas tapo miestu, kuriame buvo drąsinamos vyrų širdys. Šiandien, kai vyrauja  painiava dėl žmogaus tapatybės, vyrai išgirdo tiesą apie vyriškumą ir tėvystę Evangelijos šviesoje.

Misionierius pasaulietis Andrew Comiskey su savo įkurta „Desetert stream“ („Dykumos šaltinis“) tarnyste kelis kartus lankėsi Lietuvoje, čia taip pat rengiamos jo sukurtos „Living waters“ („Gyvųjų vandenų“) programos, tačiau tai buvo pirmas kartas, kai jis tarnavo tik vyrams.Penktadienį, rugsėjo 22 d., Kauno arkivyskupijos kurijoje susirinkę 15 kunigų meditavo apie dvasinės tėvystės esmę. Misionierius metė visiems iššūkį leisti pažinti save kitiems broliams ir pasauliečiams. Ne tik atverti širdies vartus į išorę  žmonėms, kuriems tarnaujama, bet ir atverti juos į vidų, kad Dievo žmonės galėtų padėti tarnauti mums, kunigams ir vienuoliams.

Daugybė prelegento įžvalgų buvo tikras padrąsinimas kunigams. Pabaigoje jie uždavė daug klausimų, į kuriuos Andrew mielai atsakė, o tarp jų labai svarbus buvo jo paties liudijimas apie savo santykius su  klebonu ir kitais kunigais bei vyrais pasauliečiais. Visi dalyviai galėjo pasidžiaugti ir arkivyskupo Kęstučio Kėvalo bei vyskupo Sauliaus Bužausku trumpu dalyvavimu.Šeštadienį, rugsėjo 23-ioji, buvo diena visiems vyrams – ne tik dvasininkams, bet ir pasauliečiams. Dalyvavo 110 vyrų iš  Lietuvos, Lenkijos, Slovakijos, Estijos ir net Danijos, Indijos bei Mauricijaus. Visa programa prasidėjo Eucharistija Švenčiausiosios Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. Kunigas Rastislavas Dluhý C.Ss.R savo homilijoje paminėjo dramą, visada vykstančią dėl Dievo žodžio, kuris yra sėkla, krintanti arba į uolą, arba į krūmą, arba šiltai priimama derlingos dirvos – geros ir dosnios širdies.

Prieš kiekvieną rekolekcijų dienos susitikimą buvo meldžiamasi Dievo šlovinimo ir garbinimo malda. Šioje tarnystėje dalyvavo vyrai iš  bendruomenių „Gyvybės medis“, „Gailestingumo versmė“ ir šlovinimo komandos „Iš nieko“.

Savo konferencijose ir liudijimuose Andrew Comiskey kalbėjo apie kiekvieno vyro tikrąją tapatybę. Andrew – keturių vaikų tėvas ir antra tiek vaikaičių senelis – pasinaudojo liūto, kuriuo turi būti kiekvienas vyras, įvaizdžiu, neapsiribodamas vien katino ar juolab žiurkėno vaidmeniu. Kalbėdamas apie žaizdas, kurias vyrai dažnai nešiojasi savo širdyje, jis visiems priminė, kad lengviau įvardyti ir pamatyti nuodėmes bei priklausomybes, nei aiškiai atpažinti žaizdas, kurios dažniausiai ir lemia tą nuodėmingą ir priklausomą elgesį bei gyvenimo būdą.

Galingos buvo ir užtarimo maldos akimirkos, kai vyrai galėjo atverti savo širdį gilesniam gydymui. Rekolekcijų diena baigėsi vyriškumo vizijos atnaujintu suvokimu, išgyvenimu bei Jėzaus atpirkimo vaisiais, kurie dažnai pranoksta mūsų svajones ir lūkesčius.

Šiuos susitikimus rengė Kauno arkivyskupijos kurija, tėvai redemptoristai ir katalikų bendruomenės „Gailestingumo versmė“ bei „Gyvybės medis“.

Organizatorių informacija

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune