Adventiniai Susikaupimo vakarai Kauno arkikatedroje kviečia į šventą laukimą (2022 11 30)
Paskelbta: 2022-11-30 22:11:34

Nuotraukos – vaizdo stop kadrai

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu Advento metui skiriami trečiadienių Susikaupimo vakarai Kauno arkikatedroje. O pirmasis jų lapkričio 30-ąją prasidėjo gana gausiai susirinkus klausytis konferencijos, praleisti valandėlę prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento ir drauge švęsti Eucharistiją. Advento žinia iš šių Susikaupimo vakarų sklinda ir per transliacijas arkivyskupijos kanalais. Ji pasiekia ir Delfi portalo lankytojus.

Kauno senamiestis jau alsuoja artėjančių švenčių džiaugsmu., tad į arkikatedrą dabar jau atveda išpuošta Vilniaus gatvė, kurios praeiviai turi galimybę ir yra kviečiami užsukti ir į šventovę, čia stabtelėti ir patirti, jog pats Dievas jau skuba iš labai arti susitikti su žmogumi.

„Tai šventas laikas“, – sakė apie Adventą arkivyskupo sekretorius kunigas Vincentas Lizdenis pirmojo Susikaupimo vakaro konferencijoje, paaiškindamas, jog šventumas kyla iš to, jog tai – paskirtasis laikas, džiaugsmingo laukimo laikas – uždavinys mūsų vidui, kaipgi save „įkelsime“ į Jėzaus gimimo įvykį.

„Tai – ir tiesos laikas – laikas kažką savyje ištiesinti“, – sakė kunigas Vincentas, pabrėždamas, jog pakreipti save į tiesą visada reiškia pakrypti į meilę – Dievo, kitų žmonių ir savęs.

Konferencijoje paliesta ir pasitaikanti nuomonė ar net pasipiktinimas blizgučiais, šviesomis, kurias pasaulis anksti įžiebia prieš Kalėdas. Kunigo Vincento mintimi, užuot piktinęsi žvelkime į savo vidų, nušviskime savo veidais, ieškokime santykio su tais žmonėmis, kurie bando savais būdais ieškoti šviesos.

„Nušviesinti savo veidą galima tik Viešpaties Veido šviesoje. Tai ne mūsų pranašumas, bet dovana. Tai atsiliepimas į Šviesą, kuri ateina“, – kalbėta konferencijoje primenant dorybes ir nuolankumą, kuriuos svarbu atnaujinti ir pasitikrinti, kaip veikia mūsų santykiai su Dievu, kitais ir savimi.

Susikaupimo vakaro iškilmingai Eucharistijai vadovavo kunigas Vincentas Lizdenis, koncelebravo arkivyskupo generalvikaras kunigas Evaldas Vitulskis, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, arkivyskupijos ceremonijarijus kunigas Artūras Kazlauskas, seminarijos rektorius kunigas Ramūnas Norkus. Patarnavo jaunieji arkikatedros ministrantai.

Savo homilijoje, kurią pasakė ką tik paskelbus Evangeliją pagal Matą, kunigas Vincentas atkreipė dėmesį, jog Dievo žodžiu turime pasitikėti labiau už viską, jį skelbti iš vidaus ir su atsakomybe, ne iš jėgos, bet iš santykio pozicijos.

Tądien Bažnyčiai minint šv. apaštalą Andriejų, „pirmą pašauktąjį“, homilijoje pastebėta, jog šio apaštalo nebuvo prie Viešpaties kryžiaus, kaip ir beveik visų kitų. Tačiau jei ir mes, kaip Andriejus, šitaip pabėgame, vis tiek nebūname išbraukiame iš sąrašo tų, kuriems sakoma: „Eikite paskui mane!“ ( Mt 4, 19).

Šį vakarą, be to, melstasi už popiežių Pranciškų, visą Bažnyčią bei jos ganytojus, už misijas ir apaštalavimą, už visas sielovadines iniciatyvas Kauno arkivyskupijoje.

 Kitas Susikaupimo vakaras arkikatedroje gruodžio 7 d. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune