Lietuvos vaikų ir moksleivių piligrimystė Šiluvoje – gyvoje istorijos pažinimo vietoje (2023 09 14)
Paskelbta: 2023-09-14 19:20:28

Nuotraukos – Agnietės Čisler

Mokslo ir ugdymo dieną Šiluvos atlaidus papuošė ir nauju džiaugsmu, gera nuotaika aikštę užliejo vaikai ir jaunimas – nuo darželinukų iki vyresniųjų moksleivių, studentų, taip pat jų ugdytojai – mokytojai, dėstytojai, bendruomenių vadovai. Mokymo ir ugdymo bendruomenės, už kurias buvo meldžiamasi šios dienos iškilmingoje Eucharistijoje, atvyko su savo įstaigų simboliais – su vėliavomis, pasipuošę uniformomis ar kitais skiriamaisiais ženklais.

„Lietaus provokaciją“ priimti kaip paties dangaus pašlakstymą prasidedančioje Eucharistijoje nuotaikingai kvietė atlaidų ceremonijarijus kunigas Artūras Kazlauskas, kasdien, taip pat ir šią dieną, pirmasis pasveikinantis piligrimus Šiluvos aikštėje.

„Garbė Dievui aukštybėse!“ – galingai, jaunais balsais Eucharistijos liturgijoje užgiedojo Kauno „Vyturio“ gimnazijos choras, o visus Šiluvos žemėje, kur pasirodė Mergelė Marija, pasveikino arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, atkreipdamas dėmesį, jog Šiluvoje vaikščiojo šventasis – pats Jonas Paulius II!

„Esate Dievo numylėti, laukiami, būsite apdovanoti gausiomis malonėmis“, – sakė arkivyskupas, čia pat išvardydamas visą sąrašą ugdymo įstaigų iš pačių įvairiausių Lietuvos miestų, o atvykusieji atsiliepdavo džiaugsmingais šūksniais.

Į Šiluvą švęsti Dievo Motinos Gimimo atvyko Panevėžio K. Ramanausko bei „Gintarėlio“ lopšelių-darželių auklėtiniai, Panevėžio K. Paltaroko gimnazijos, A. Lipniūno progimnazijos, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centro moksleiviai; Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio montesori mokykla, Suzuki progimnazijos, Kauno Maironio, „Vyturio“, Šv. Jono Pauliaus II gimnazijos; Vilniaus Šv. Juozapo mokykla; Alytaus Šv. Benedikto bei Marijampolės marijonų gimnazijos;‘ Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus gimnazija, Šiaulių „Sandoros“ bei Kauno Juozo Urbšio progimnazijos, Šv. Ignaco Lojolos kolegija bei kitos vidurinio ugdymo bei aukštojo mokslo bendruomenės.

Atskiri sveikinimai buvo skirti Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centrui – jo dėstytojai išpuošė Šiluvą atlaidams.

Eucharistijos liturgijai vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupas Saulius Bužauskas.

Savo homilijoje vyskupas J. Ivanauskas Šiluvą pavadino tikrai išskirtine vieta, nes pats Dievas ją išsirinko. Į šį kraštą jau daugiau kaip 400 metų keliavo protėviai, seneliai, tėvai ir vaikai, jaunuoliai, kurie buvo tokie pat šviesūs, laimingi, svajojantys, kaip ir jaunieji šių dienų atlaidų piligrimai.

„Tai gyva mūsų istorija“, – sakė vyskupas J. Ivanauskas. Homilijoje ganytojas atkreipė dėmesį, jog mokykloje pradedame pasaulio pažinimo istoriją, o tėvai ruošia suaugusiųjų gyvenimui, moko vertybių, dorybių – tėvų namuose galbūt pirmą kartą išgirstame ir apie Dievą, išmokstame persižegnoti. Tačiau vėliau kyla didesni prasmės, tikslo, blogio kilmės ir kiti gyvenimo klausimai, į kuriuos ieškodami atsakymo atpažįstame Dievą Kūrėją, Jo išmintį.

Homilijoje buvo priminta šv. Jono Pauliaus II kalba, pasakyta lankantis Lietuvoje, Šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje inteligentijai, akcentuojanti, jog nėra jokio prieštaravimo tarp mokslo ir tikėjimo. „Jei norime, kad mąstymas atneštų brandžiausių vaisių, ypač tada, kai ieškom metafizinių tiesų, būtina puoselėti mąstymo etiką, kuri ieško ne vien loginio tikslumo, bet proto veiklai sukuria dvasinį klimatą, pasižymintį nuolankumu, nuoširdumu, drąsa, garbingumu, pasitikėjimu, atidumu kitiems, atvirumu Paslapčiai“, – kalbėjo šv. Jonas Paulius II Lietuvoje mokslo ir meno žmonėms (5 sk.).

Šią dieną švenčiant Šventojo Kryžiaus Išaukštinimą, Dievo išminties Šiluvoje linkėjęs vyskupas J. Ivanauskas sakė, jog Jėzaus, pasirinkusio tai, kas silpna, Kryžiuje slypi pati didžiausia išmintis, pilnatvė ir prasmė.

Atnašų procesijoje moksleiviai kartu su duonos ir vyno atnašomis atnešė visą skrynią vaikų užrašytų intencijų – jų prašymų, atsivežtų į šventą vietą ir atlaidų savanorių surinktų aikštėje.

 

Šiluvos piligrimų centre bei Šiluvos gimnazijoje vyko gyva, šiuolaikiška edukacija moksleiviams iš Palaimintojo Jurgio Matulaičio montesori mokyklos, Šiluvos, Vilniaus gimnazijų, kitų ugdymo įstaigų. Šiemetinių atlaidų naujieną – knygelę „Lobis. Slapta kelionė į Šiluvą“ (išleido VšĮ „Artumos“ leidykla) – pristatė jos autorės ses. Danguolė Gervytė bei Jūratė Tamošiūnaitė–Karašauskienė.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune