Birželio 18–23 d. MIESTO MISIJŲ savaitės KAUNO senamiestyje PROGRAMA
Paskelbta: 2024-05-29 15:02:41

Su bendrystės džiaugsmo pasiūlymu Kauno arkivyskupija vėl kviečia į MIESTO MISIJŲ SAVAITĘ Kauno senamiestyje birželio 18–23 d.

Artėjant arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo dienai, Kaune 11-ąjį kartą rengiama Miesto misijų  savaitė. Šį kartą jos svečiai – Peter Herbeck (Peteris Herbeckas) ir  Peter Williamson (Peteris Williamsonas) iš JAV, taip pat Bohuš Živčák (Bohušas Živčákas) iš Slovakijos.

MIESTO MISIJŲ SAVAITĖS programoje – svečių mokymai, kauniečiams jau žinomi ir  pamėgti susitikimai-pokalbiai senamiesčio kavinėje su kunigais, taip pat visiems atviri (ir nemokami) koncertai arkivyskupijos kiemelyje bei maldos vakarai Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje su šlovinimo giesmėmis. 

Birželio 24-ąją 12 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje kviečiame švęsti Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę.

 

PROGRAMA 

PDF (parsisiųsti)

 

SVEČIŲ IŠ JAV mokymai

Birželio 18–19 d. (antradienį ir trečiadienį) 14–17.30 val. 

(arkivyskupijos kurija, Rotušės a. 14A)

(skiriama 14 val. – parapijų, institucijų sielovados bendradarbiams, 16 val. – tikybos mokytojams, katechetams bei kt.) 

 

 

SUSITIKIMAI kavinėje

Birželio 18–22 d. (kasdien) 17.30–18.30 val.  

(restorane „Antis rūsy“, Rotušės a. 1)

 

 

 KONCERTAI

Birželio 18–22 d. (kasdien) 19–20 val. 

arkivyskupijos kiemelyje (Papilio g. 3, greta Kauno Santakos).

 

 

 MALDOS VAKARAI

Birželio 18–23 d. (kasdien)  20.30–21.30 val.  

ŠV. Jurgio Kankinio (praciškonų) bažnyčioje (Papilio g. 7, greta Kauno Santakos)

 

 

Šv. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMO iškilmės. Malda UŽ KAUNĄ IR KAUNO ARKIVYSKUPIJĄ

Birželio 24 d., pirmadienį, 12 val.

Kauno arkikatedroje bazilikoje

-----

Plačiau apie Misijų savaitės svečius

Peter Herbeck (Peteris Herbeckas)vykdomasis viceprezidentas ir „Renewal Ministries“ (Atsinaujinimo tarnybos) misijų direktorius. Daugiau nei trisdešimt metų aktyviai dalyvauja evangelizacijoje ir katalikiškajame atsinaujinime JAV, Kanadoje, Azijoje, Afrikoje ir Rytų Europoje. Yra savaitinės televizijos laidos „The Choices We Face“ („Mūsų pasirinkimai“) vedėjas. Kasdien veda radijo laidą „Fire on the Earth“. („Ugnis žemėje“). Yra dažnas konferencijų pranešėjas. Paskutinę savo knygą „Meilės mokyklos pamokos: į Kristų orientuotos santuokos ugdymas“ parašė kartu su žmona Debbie. Taip pat yra parašęs knygas „Kai kalba Šventoji Dvasia: Dievo žodžio paliesti“ (išleista Lietuvoje), „Kuomet galingai nusileidžia Dvasia“ ir daugelį straipsnių apie evangelizaciją ir Dvasios dovanų praktikavimą. Dažnai prisideda prie populiaraus „Renewal Ministries“ „YouTube“ kanale. Yra įgijęs Šv. Tomo universiteto (Minesotos valstija) filosofijos bakalauro laipsnį ir Švenčiausiosios Širdies seminarijos Detroite (Mičigano valstija) teologijos magistro laipsnį. Kartu su žmona turi keturis vaikus bei dvylika anūkų ir gyvena An Arboro mieste (Mičigano valstija).

Peter Williamson (Peteris Williamsonas)baigęs biblines teologijos studijas Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje ir įgijęs daktaro laipsnį. Daugiau nei trisdešimt penkerius metus dalyvauja evangelizacijoje ir pastoracijoje JAV, o pastaruoju metu – ir Lietuvoje bei Kazachstane. Šiuo metu dirba „Renewal Ministries“ (Atsinaujinimo tarnybos) šalies koordinatoriumi ir dirba Švenčiausiosios Širdies seminarijoje Detroite (Mičigano valstija). Parašė „Katalikiški Šventojo Rašto aiškinimo principai“ ir „Kaip tapti tokiu asmeniu, kokiam skirta būti“. Yra vienas iš „The Catholic Commentary on Sacred Scripture“ redaktorių. Koordinuoja Biblijos studijas šv. Pauliaus dvasia Švenčiausiosios Širdies seminarijoje Detroite (Mičigano valstija). Gyvena An Arboro mieste (Mičigano valstija).

Bohuš Živčák (Bohušas Živčákas) mokslų daktaras, užaugo komunistinio režimo sąlygomis Slovakijoje ir paauglystėje slapta praktikavo katalikų tikėjimą. 1989 m. žlugus komunizmo režimui kartu su žmona Alena pradėjo dirbti pasauliečiais misionieriais, kurdami „Rieka Zivota“ ( „Gyvybės upės“) misionierių bendruomenę, kuriai nuo pradžių vadovauja. Dirbdami su Redemptoristų ordinu ir stipriu bendruomenių tinklu buvusiose komunistinėse šalyse jie vykdo parapijų misijas, evangelizacijos mokyklas ir skelbia Evangeliją Slovakijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Rumunijoje ir Kazachstane bei Afrikoje. Yra „Renewal Ministries“ (Atsinaujinimo tarnybų) koordinatorius Kazachstane ir Lietuvoje. Taip pat dėsto dvasingumą Katalikų universitete Ružomberoke kaip Misijų ir labdaros skyriaus narys. Kartu žmona ir keturiais vaikais gyvena Podolinece, Slovakijos kalnuose.

 

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune