Rekolekcijos dekanatų šeimos centrų savanoriams (2022 12 02–03)
Paskelbta: 2022-12-07 20:15:19

Gruodžio 2–3 d. svečių namuose Villa Kaunensis vyko rekolekcijos arkivyskupijos dekanatų šeimos centrų savanoriams. Nors dėl ligų ir kitų svarbių priežasčių negalėjo atvykti nemaža dalis dalyvių, susirinkusieji džiaugėsi galimybe susitikti, pabendrauti, pabūti su savimi ir Dievu.

Po bendros vakarienės jaukioje svečių namų aplinkoje vaikai keliavo į žvakių liejimo edukaciją Perkūno name, o tėveliai galėjo šiek tiek atsipūsti, atlikti išpažintį ir vėliau kartu su dr. Nijole Liobikiene diskutuoti jiems aktualiais klausimais. Dalyvius domino tokios temos, kaip trauma, bendravimo ypatumai ir kaip išlikti vilties žmonėmis šiuo sunkiu laikotarpiu. Diskusijos užsitęsė iki vėlumos, o sugrįžę vaikai dalijosi patirtais įspūdžiais. Juk ne kasdien galima pamatyti eglutę nuo Jėzuitų namų terasos!

Šeštadienio rytas prasidėjo šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje. Papusryčiavę dalyviai susirinko svečių namų salėje, kur dalijosi savo įžvalgomis apie tai, kas teikia viltį ir džiaugsmą. Vėliau Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. teol. dr. Ramūnas Norkus plačiau supažindino su Švč. Sakramento adoracija: kokios jos ištakos, prasmė ir reikšmė mūsų gyvenime. „Dabar yra labai populiaru saulės baterijos. Jos saulės energiją verčia į elektros energiją, kuri po to įgalina šviesti lemputę ar užvirinti vandenį. Tie, kurie adoruoja Švč. Sakramentą, prie jo meldžiasi, yra tie žmonės, kurie Šventosios Dvasios energiją paverčia į energiją, Bažnyčios maldų gyslomis tekančią į kiekvieną žmogų, kiekvieną tikintįjį, kiekvieną pakrikštytąjį ir juos sustiprina“, – kalbėjo rektorius. Jis taip pat pakvietė į Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčią patirti Jėzaus artumo Švč. Sakramente ir palaimino susirinkusius.

Kol dalyviai gilinosi į svarbias temas ir savo santykį su savimi, kitais ir Dievu, vaikai lankėsi Kauno muziejaus Tautinės muzikos skyriuje. Čia jie susipažino su įvairiais lietuvių liaudies muzikos instrumentais ir patys gamino skudučius. Sugrįžę iš atskirų veiklų visi susirinko prie bendro pietų stalo, o pasistiprinę keliavo į Perkūno namą apžiūrėti dailininkės tekstilininkės Eglės Jesulaitytės parodos „Tyli naktis“. Ši paroda sužavėjo savo gelme ir kvietimu atrasti grožį, nes grožio sinonimas yra Malonė, kurioje atrandame ir savo grožį, nes esame Dievo mylimi. Mumyse yra neištrinamas, nepažeidžiamas, nepanaikinamas grožis, mūsų būties šerdis.

Už šiltą priėmimą dėkojame svečių namams Villa Kaunensis, o už paramą – Vokietijos katalikų akcijai Renovabis.

Keletas dalyvių atsiliepimų apie rekolekcijas:

Išskirtinai geros gyvenimo ir buvimo kartu sąlygos. Labai svarbu visiems susitikti ir pabendrauti, pasijusti bendruomenės nariais. Gal tik dėl išpažinties būdavo jaukiau pasikalbėti su kunigu ne klausykloje, o šiaip šalia.

Ačiū už jaukias ir šeimyniškas rekolekcijas. Visuomet džiugina pabuvimas kartu. Džiaugiuosi, kad turėjome dvasinio pokalbio ir išpažinties galimybę. Patiko vieta, kurioje gyvenome, vaikams – edukacijos. Pasiūlymas – tęsti tradiciją toliau.

Dėkoju už palaikymą ir pagalbą. Gera buvo susitikti kitus savanorius, pabūti bendrystėje. Gailiuosi, kad galėjau būti tik vieną dieną. Labai patiko kunigo pasidalijimas ir adoracija. To taip trūko ir jaučiuosi pasisėmusi jėgų.

Patiko tęsiamos tradicijos, galimybė pabendrauti, pabūti su tokiais pat žmonėmis. Šiek tiek chaosėlis, nes vieni atvažiuoja, kiti išvažiuoja.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune