Kunigų konferencijoje – katechezės ir Sinodo aktualijos su mintimis, kaip toliau ugdyti sinodalumą bendruomenėse (2022 05 19)
Paskelbta: 2022-05-19 19:10:57

Nuotraukos – Rūtos Godliauskaitės, Gedimino Urbono, vaizdo įrašo stop kadrai

Gegužės 19 dieną Kauno arkivyskupijos kunigai dalyvavo eilinėje ugdymo konferencijoje, aptarė sielovados aktualijas, ypač katechezės srityje, pasidalijo apie besibaigiantį Sinodinio kelio vyskupijos etapą. Konferencijai vadovavęs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas ją pradėjo bendra Valandų liturgijos malda, o pabaigoje kunigai buvo pakviesti pietų arkivyskupijos kurijoje. Čia vėliau dar rinkosi posėdžio Kunigų taryba. Tądien „Ilgiausių metų“ sugiedota kardinolui Sigitui Tamkevičiui SJ vyskupo konsekracijos prieš 31 metus proga.

Katechezės siekis – kad sakramentų priėmimas būtų vaisingas

„Stengiamės stiprinti ypač suaugusiųjų katechezę per programą Ateikite ir pamatysite“, – sakė arkivyskupas apie šią svarbią sielovados sritį, o jos pristatyti pirmojoje konferencijos dalyje pakvietė Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovą dr. doc. Artūrą Lukaševičių.

Katechetikos centro vadovas atkreipė kunigų dėmesį, jog katechezė parapijose dėl karantino dvejus metus išgyveno sunkų laikotarpį, tačiau ji nenutrūko. Daugiausia dėmesio toliau skirta tam, ką Katalikų Bažnyčios katekizmas apibrėžia kaip būtiną pasirengimą bei evangelizacijos, atsivertimo momentą prieš priimant sakramentus, kad jie duotų vaisių. Tad katechezės srityje orientuojamasi į šiuos du aspektus.

A. Lukaševičius aptarė vaikų, paauglių ir suaugusiųjų katechezės sritis, pasidžiaugdamas tuo, jog dabar netrūksta katechetų, išspręstas atlygio jiems klausimas. Pastebėta, jog svarbus buvo programų suvienodinimas, tėvams nebėra paskatos ieškoti „gerų“ parapijų.

Vaikų katechezė suprantama kaip visos šeimos katechezė. Kantriai, atkakliai parapijose vykdoma katechezė vaikų tėvams (bent vienam iš jų) kaip rengimo Pirmajai Komunijai privaloma dalis. Tenka apgailestauti, jog tėvai vis dėlto neretai „nugesina“ vaiko užsidegimą tikėjimo praktikai.

Katechetikos centro vadovas atkreipė dėmesį, jog rengimas Sutvirtinimui nėra vien teorinės paskaitos. Tai visapusiškas ugdymas – kad būtų laimėtos jaunų žmonių širdys – „Alfa“ savaitgaliuose, dekanatų sutvirtinamųjų „Užtvirtink“ susitikimuose ir kt. Čia buvo pasidalyta asmenišku paliudijimu, kaip teigiamai tai priima paaugliai.

Suaugusiųjų katechezė parapijose skirta net 5 suaugusiųjų grupėms (tėvams, Sutvirtinimui besirengiantiems sužadėtiniams ir sutuoktiniams, besirengiantiems Krikštui ir visiems norintiems pagilinti savo tikėjimą). Iš jų, pasak Artūro Lukaševičiaus, formuojasi gyvasis parapijos branduolys, tačiau svarbu šiuos žmones toliau auginti kaip brandžius katalikus.

Sinodinį kelią užbaigiant

Šioje konferencijoje arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu kunigai grupelėse, apžvelgę VII temos medžiagą apie Bažnyčios sinodalumą, sėdo pasikalbėti, su kokiomis mintimis užbaigiamas sinodinis keliavimas ir kaip tai galėtų tęstis bendruomenėse ateityje. Be kita, arkivyskupas pasidalijo vienybės ir bendrystės dvasia, kuri lydėjo Lietuvos vyskupų sinodinį pasikalbėjimą Sinodo temomis, vykusį šiomis dienomis.

Birželio 15 d. Kaune bus rengiamas arkivyskupijos Sinodinio kelio moderatorių simpoziumas. O birželio 29 d. Kaune, kai arkikatedroje švęsime titulinius Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidus, rinksis Sinodinio kelio koordinatoriai šiam keliui nacionaliniu lygiu apibendrinti ir užbaigti Lietuvoje.

Skatinant kunigystės pašaukimą

Kaip atskirą konferencijos aktualiją arkivyskupas iškėlė pašaukimų klausimą šiuo metu Kunigų seminarijai jau skelbiant informaciją ir stojamųjų egzaminų datą (rugpjūčio 9 d.).

„Kartais svarbu tiesiog pakalbinti, užklausti jauną žmogų: ar nenorėtum stoti į seminariją?“ – priminė arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį, jog tęsiamos maldos valandos už pašaukimus, o rugpjūčio 16–19 d. vyks arkivyskupijos ministrantų stovykla.

Džiugu, kad gegužės 29 d. Kauno arkikatedroje po pertraukos vėl vyks diakono šventimai.

Pagalba kunigams ekonominėje, vadybinėje, dvasinėje srityse

Kunigams konferencijoje buvo pristatytas naujasis VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnybos vadovas Saulius Meškauskas, iš kurio tikimasis pagalbos parapijoms statybų, energetikos ir pan. klausimais. Aptartas naujasis projektas – apsirūpinimas saulės energija įsirengiant saulės elektrinę su valstybės parama.

Kauno arkivyskupijos Carito direktoriaus pavaduotoja Milita Žičkutė-Lindžienė iš turimos projektų vertintojos patirties pristatė pranešimą „Projektai Bažnyčios veikloje“, teikdama patarimų, kaip tinkamiau parengti projektus ir įgyvendinus juos reflektuoti, išnaudoti visas galimybes ,„įveiklinti“ valstybines lėšas, ypač pasinaudoti savivaldos fondais ir kt.

Šias įžvalgas papildys Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto projektų vadovės Giedrės Barčkutės pristatytas seminaras „Krikščioniškų iniciatyvų finansavimo galimybės“  su 14 pranešimų, kuris birželio 3 d. vyks Kaune.

Gyvenimo ir tikėjimo instituto vadovė Lina Šalučkienė pristatė ir pakvietė kunigus į Ignaciškojo dvasingumo rekolekcijas, kurios vasarą bus organizuojamos Pavilnyje ir Kulautuvoje. GTI rengia emociškai brandaus dvasingumo programą, kuri praplės dvasingumo sampratą, pasitarnaus visapusiškam žmogaus augimui, padės pažinti emocijas, prisiimti atsakomybę, ugdytis tvirtumo, susivaldymo dorybes, įveikti netikėjimo, atšalimo priežastis, gydyti praeities žaizdas.

Arkivyskupas padėkojo kunigams ir diakonams, kad jie karo žaizdomis dabar nusėtai Ukrainai skyrė piniginę paramą automobiliams ir kitoms reikalingoms priemonėms nupirkti. Be to, su kunigais pasidalyta žinia, jog išleista Biblija ukrainiečių kalba (suaugusiesiems ir vaikams).

Birželį kunigai kviečiami į Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę Kauno arkikatedroje (birželio 23 d. 18 val.) bei į Arkivyskupijos dieną (kurią švęsime birželio 24-ąją).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune