Seminaras stiprinti sužadėtinių rengimo tarnystei (2022 05 21)
Paskelbta: 2022-05-25 19:29:41

Gegužės 21 d. vyko seminaras – paskutinis iš mokymų ciklo, skirto sužadėtinių grupių vadovams. Iš įvairių Kauno arkivyskupijos dekanatų ir parapijų susirinkusius būsimuosius sužadėtinių rengėjus pasveikino Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

Pirmiausia ganytojas pristatė sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui pagrindinį tikslą – perduoti meilės meno pamokas – meilės meno vienas kitam ir Dievui, nes meilė turi reikštis per meilę artimui. Rengiant sužadėtinius siekiama, kad jie išmoktų klausytis vienas kito, išmoktų priimti vienas kitą ir išmoktų dovanoti save vienas kitam. Tai ilga kelionė, todėl svarbu, kad mokymas būtų susijęs su liudijimu ir pasidalijimu apie mumyse gyvenančią viltį. Altorius, stalas, guolis – remtis tokiais įvaizdžiais pasiūlė arkivyskupas vedant susitikimus sužadėtiniams. Altorius – tai santykis su Dievu, stalas – tai įsiklausymas, o guolis – tai jautrumo, švelnumas įvaizdis. Ganytojas taip pat kalbėjo apie Santuokos svarbą Šventajame Rašte, apie priesaikos reikšmę, įvairias meilės kalbas ir trumpai peržvelgė visas sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programos temas.

Antrojoje seminaro dalyje Kauno kunigų seminarijos rektorius kunigas teol. dr. Ramūnas Norkus nagrinėjo temą „Dievas ir Bažnyčia“. Jis išsamiai paaiškino, kas yra Bažnyčia iš mažosios ir didžiosios raidės, ką reiškia naudojami simboliai ir kokių pagrindinių dokumentų reikia sužadėtiniams kreipiantis dėl Santuokos sakramento. „Nepamirškime su sužadėtiniais kalbėtis apie išpažintį, nes kai širdis tyra, malda tampa labai stipri ir miela Dievui. Malda visada yra Dievui Tėvui per Jėzų Kristų Šventojoje Dvasioje. Apie tai kalbėdami remkitės savo asmenine patirtimi ir pavyzdžiais. Būkime drąsūs ir drąsinkime sužadėtinius“, – kalbėjo rektorius.

Po seminaro dalyviai susirinko Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, joje už susirinkusius ir jų misiją šv. Mišias aukojo kunigas R. Norkus.

Dėkojame arkivyskupui, kunigams ir mokymų lektoriams už drauge nueitą kelią, suteiktas žinias ir pasidalijimus, kurie lydės ir stiprins naujuosius sužadėtinių grupių vadovus jų tarnystėje.


Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune