DVASINĖ pagalba besigydantiems ligoninėse pandemijos metu
Paskelbta: 2021-01-14 15:13:09

Gydymo įstaigose dvasinė pagalba nenutrūkstamai teikiama pagal ligoninių vidaus taisykles ir konkretaus ligonio poreikius, nors artimiesiems lankyti ligonius draudžiama.

Sergantieji (ar jų artimieji), kuriems reikalinga dvasinė pagalba, turi susisiekti su toje ligoninėje dirbančiais kapelionais ar dvasiniais asistentais arba paklausti personalo apie dvasinės pagalbos teikimą konkrečioje įstaigoje.

Kontaktinė kapelionų informacija skelbiama čia >>

Jeigu ligoniui ar artimiesiems reikia pokalbio ar maldos palaikymo, tai galima suteikti telefonu paskambinus ligoninėje dirbančiam kapelionui ar dvasiniam asistentui. Jeigu ligoniams reikia Ligonio patepimo ar Sutaikinimo sakramentų, kunigas ateina pas ligonį (net į Covid-19 skyrius galima kviesti kapelionus). Jeigu reikia Komunijos, ją gali atnešti ne tik kunigas, bet ir dvasinis asistentas, kuris dažnai yra ir ekstraordinarinis Komunijos dalintojas.

Koplyčios gydymo įstaigose yra uždarytos bendruomeninei maldai. Pagal susitarimą su administracija, kai kuriose ligoninėse šv. Mišios aukojamos uždaroje koplyčioje (meldžasi kapelionas), kai kuriose – šv. Mišių nėra. Tačiau asmeninė malda galima susitarus su dvasiniu asistentu ar kapelionu ir laikantis visu saugumo reikalavimų.

Kun. Nerijaus Pipiro straipsnį „Iš ligoninės kapeliono dienoraščio“ kvečiame skaityti bernardinai.lt >> 


Informaciją parengė LSMU Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėnienė
 

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune