Malda už mokytojus ir Evangelijos skelbimą šiuolaikiniam jaunimui (2022 05 25)
Paskelbta: 2022-05-26 12:43:21

Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai, arkivyskupo pakviesti, gegužės 25 d., trečiadienį, rinkosi į vakarines Mišias arkikatedroje arba dalyvavo jų transliacijoje. Sveikindamasis su susirinkusiais kunigas Artūras Kazlauskas skatino, kad šiose Mišiose melstumės už kiekvieną Evangelijos perdavėją, jog jis prisiliestų prie kiekvieno žmogaus su Gerojo Ganytojo švelnumu.

Eucharistijai vadovavęs kunigas Artūras Kazlauskas pasakė homiliją, atkreipdamas dėmesį, kad Evangelijos skelbėjas turėtų imti pavyzdį iš Sauliaus Pauliaus, tai yra nepamiršti apie Dievą kalbėti atsižvelgdamas į kiekvieno žmogaus situaciją, jauseną, patirtį, išgyvenimus. Tai kontekstas, kuriame mes įkūnijame Dievo Žodį, kalbėjo kun. A.Kazlauskas. Ir kaip Sauliui Pauliui nepavyko pasakyti katechezės, net ir cituojant graikų poeziją, ir mums šiandien ne visada pavyksta. Pirmųjų krikščionių laikmetis nieko nesiskiria nuo šių dienų. Pasaulis ir šiandien toks pat, kaip ir pirmaisias amžiais: žmonės neklausė krikščionių, juokėsi iš krikščionių, juos persekiojo.

Šv. Mišiose skaitinius skaitė ir mokytojų vardu visuotinius maldavimus išsakė Kauno Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijos tikybos mokytojai ir katechetai. Mišiose giedojo seserys pranciškonės Donata ir Pranciška.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro informacija 
 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune