Adventinis Susikaupimo vakaras su jaunimu ir Dievo Motinos komandų šeimomis (2022 12 07)
Paskelbta: 2022-12-09 10:29:49

Nuotraukos – Urtės Šedvilaitės

Gruodžio 7-osios vakarą Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo išvakares Kauno arkikatedroje šventė jaunimas ir šeimos, vienijamos Dievo Motinos komandų judėjimo (tai jų gimtadienio šventė). Tai kartu buvo trečiadienio maldos vakaras, į kuriuos renkamasi specialiu arkivyskupo kvietimu. Šį trečiadienį šv. Mišiose patarnavo Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos jaunimas.

Advento metu šie vakarai pradedami susikaupimui tinkama konferencija. Ją vedęs Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas atkreipė dėmesį, kaip pasaulis, mūsų būties grožis, galiausiai pats žmogus – Dievo kūrinys – liudija Kūrėją. Mūsų protas geba įžvelgti pasaulio tvarką, nori tai pažinti ne tik vedamas smalsumo ar praktiškumo, bet kartu trokšdamas patenkinti begalinį, prigimtą troškimą mylėti.

Taip ir Dievą galime ir norime pažinti iš tų pačių paskatų. „Pažinęs Dievą, praktikuodamas tikėjimą, žmogus gyvena prasmės kontekste“, – sakė arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį, jog tikėjimas įveikia mūsų tuštumą. Jei žmogus ieško Dievo, jis pažįsta vis daugiau Dievo tikrovės.

„Mergelę Mariją atsimename kaip pavyzdį“, – sakė arkivyskupas šioje iškilmėje apie Nekaltai Pradėtąją, kuri atsivėrė Dievui ir gavo pažinimą. Taip pažinti veda į pamilti, o tada – į skelbti ir garbinti Dievą visu savo gyvenimu.

Vėliau Eucharistijai vadovavęs arkivyskupas savo homilijoje, be kita, atkreipė dėmesį į dialogą, kuris vyksta Dievui kalbinant žmogų. Šiame dialoge reikia žmogaus atsiliepimo. Pasak ganytojo, tai didžiulė Dievo pagarba žmogui ir jo laisvai valiai. Dievas gerbia žmogaus laisvą apsisprendimą Jo asmens atžvilgiu. Tokiu būdu Mergelė Marija tapo malonės įrankiu. Jos gyvenimas teikia pavyzdį, jog ir mes galime tapti malonės pilni, būti Dievo bendradarbiais Jo išganymo plane.

Dievo Motinos komandos šiai Eucharistijai buvo parengusios Visuotinius maldavimus. Jais, be kita, užtarti jaunimo sielovados savanoriai ir bendradarbiai, taip pat Dievo Motinos komandų judėjimas, daugiau kaip prieš 50 metų įkurtas tėvo Henrio Caffarelio Prancūzijoje, bei šio judėjimo vienijamų porų gyvenimas tikėjimu, meile, viltimi. Plačiau apie Dievo Motinos komandas >>

Po šv. Mišių vyko jaukus jaunimo susitikimas Jono Pauliaus II piligrimų centre gurkšnojant mėtų arbatą bei kuriant advento vainikus.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras dėkoja Monikai Žėkaitei, pasidalijusiai dekoravimo paslaptimis, taip pat Jono Pauliaus II piligrimų centrui, kurie ir savas duris svečiams atidaro, ir draugams vakarėlį sukurti padeda.

Kitas Advento Susikaupimo vakaras arkikatedroje – gruodžio 14 d. 17 val. 

 

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune