Jaunimo bendrystė Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje
Paskelbta: 2023-03-27 10:12:09

 

Kiekvieno mėnesio kas antro ketvirtadienio vakaras - ypatingas Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos jaunimui, nes jie turi galimybę rinktis parapijos namuose į šaunią bendrystę.

Kovo 9 d. susirinkę dalyviai klausė vieno asmens liudijimo apie kardinalų gyvenimo pokytį, įkvėptą Dievo balso, dalijosi jaunystės iššūkiais, išgyvenimais, turėjo progą apmąstyti dorybes ir vertybių svarbą paauglystėje, nes jos nulemia tolesnio gyvenimo laimę.

Kito susitikimo metu, kovo 23 d., jaunuoliai, kartu su parapijos klebonu Evaldu Vitulskiu ir jaunimo koordinatore Monika dalijosi mintimis apie Eucharistijos sakramento įsteigimą, Kristaus nukryžiavimą. Jaunuoliai kėlė klausimų, pateikė savo įžvalgų. Užsiėmimo metu kiekvienas dalyvis kalbėjo apie asmeninius savaitės iššūkius, problemas, su kuriomis susiduria, bei džiaugsmus, kurie pakylėja.

Pasak Šv. Antano Paduviečio parapijos klebono kunigo Evaldo Vitulskio, ,,tai, kad jaunimas buriasi - džiugina širdį. Jaunimas yra svarbus kiekvienai parapijai, nes parapija - tarsi maža valstybė, kurios gyvybingumas priklauso nuo augančių ir bręstančių asmenybių. Suprantama, kad jaunam žmogui šiais laikais tenka daugybė iššūkių dėl gyvenimo tempo, artimųjų ryšių, tad dažnai jaunas žmogus, kuris neturi reikiamos patirties, atsiduria dideliame pasirinkimų ir galimybių rate. Tam, kad jis nepasimestų kelyje, yra būtina jaunimo bendruomenė, lydima Dievo žodžio“. Klebonas papasakojo apie ateities perspektyvas jaunimo stovykloms, sporto renginiams ir kt.

Jaunimo koordinatorė Monika sako, kad ,,bendraujant su jaunuoliais, galiu ir pati mokytis pažinti, kas jiems svarbu, bei kaip, mes, suaugusieji, gebame reaguoti. Jaunimas mane moko būti geresniu, labiau mylinčiu žmogumi, net geresne mama. Galiu drąsiai pasakyti, kad bendrystė jaunam žmogui, ypač paaugliui, tikėjimo kelyje yra labai reikalinga, todėl visi kartu kuriame jaukią erdvę, kurioje mums gera pabūti su Dievu ir vieni su kitais“.

Jaunuoliai laukiami kas antrą kiekvieno mėnesio ketvirtadienį 18 val. Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos namuose.

Daugiau informacijos apie parapijos grupeles www.antanoparapija.lt arba https://www.facebook.com/antanoparapija

Kauno Šv. Antano Pauliečio parapijos informacija

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune