Vakare „Jei tiki, kad Dievas gali“ – malda už miestą ir už tai, kas skaudu atsiminti (2021 11 25)
Paskelbta: 2021-11-26 13:13:36

 

Lapkričio 25 d. Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje paskutinį mėnesio ketvirtadienį vėl surengtame maldos vakare „Jei tiki, kad Dievas gali“ melstasi miestui, jo gyventojams bei visai Lietuvai svarbiomis ir skaudžiomis intencijomis, tikint ir pasitikint, kad Dievas gali visa ištaisyti ir pagydyti.

Vakarą organizavo ir maldą rengė arkivyskupijos kurijos sielovados bendradarbiai kartu su Kauno kunigų seminarijos bendruomene, rektoriumi kunigu Ramūnu Norkumi, tėvais redemptoristais, o prie jų galėjo prisijungti kiekvienas, tą vakarą atsiliepęs į kvietimą ir užsukęs į šią senamiesčio bažnyčią melstis už save, kitus, savo miestą.

Maldą pradėjome prisimindami Holokaustą ir šį lapkritį minimą žydų nužudymo Kaune 80-metį bei sukrečiančius šios tragedijos skaičius. Buvo cituojamas popiežiaus Pranciškaus apmąstymas, pasakytas 2014-aisiais lankantis Jad Vašeme Jeruzalėje ir minėtas arkivyskupo Kęstučio Kėvalo, tą pačią dieną apsilankiusio pagerbimo ceremonijoje Kauno IX forte, žodyje ir maldoje. Buvo kviesta melstis už sau brangius žmones ir už tuos, kuriuos skaudu prisiminti.

Tą vakarą melstasi atgailos intencija prašant Dievo gailestingumo mūsų žemei, kuri sulaistyta nekaltų žmonių krauju, kad Viešpats persmelktų savo gydančia malone.

Migrantai, tarnaujantys kitiems – valdžios žmonės, policija, ugniagesiai gelbėtojai, medikai,  mokytojai – visiems jiems tą vakarą buvo skirta maldos pagalba. „Žinutė“ Dievui buvo siunčiama ir apie tuos, kurie yra vieniši, serga, kenčia, neturi darbo, ypač vaikai, nepatiriantys meilės šeimose ar augantys vaikų namuose.

Kunigas Rastislavas Dluhý pasidalijo istorija, kuri primena, kad buvimas su Dievu mus keičia, daro geresnius. Vaikas paklausė savo tėtės: „ Ar tu buvai bažnyčioje?“ Tėtė nesuprato: „Iš kur žinai?“ Tada vaikas paaiškino: „Nes šiandien Tu esi geresnis.“

Pabaigoje visiems palinkėjome prasmingo Advento su paraginimu prašyti kasdien: „Ateik, Viešpatie Jėzau“, kaip ir prašėme tą vakarą po kiekvienos išsakytos intencijos, įvardytos sunkios situacijos.

Kitame maldos vakare „Jei tiki, kad Dievas gali“ seminarijos bažnyčioje kviečiame susitikti gruodžio 30 d. 18.30 val. 

Vaidos Spanegelvičiūtės-Kneižienės infromacija

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune