Ieškome VšĮ ŠILUVOS PILIGRIMŲ CENTRAS vadovo (-ės)
Paskelbta: 2021-11-19 10:44:13

Kviečiame prie Šiluvos šventovės komandos prisijungti žmogų, kuris norėtų tapti VšĮ ŠILUVOS PILIGRIMŲ CENTRAS vadovu ir drauge su komanda puoselėti piligrimų priėmimo svetingumo kultūrą ir religinio turizmo galimybes, plėsti Šiluvos šventovės žinomumą, kurti jos plėtros strategiją.

Tai dinamiška ir kūrybiška darbo pozicija, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas:

• Šiluvos piligrimų informacijos centro darbo organizavimui, komandos būrimui ir ugdymui;
• bendradarbiavimui organizuojant Šiluvos piligrimų sielovadą – pavienių bei piligrimų grupių priėmimą;
• įvairių seminarų, mokymų, konferencijų, piligrimysčių rengimui, svetingumo kultūros puoselėjimui;
• strategijos rengimui kartu su Šiluvos šventovės koordinacine valdyba, naujų projektų, galimybių analizei ir įgyvendinimui;
• projektų rašymui ir naujų galimybių finansavimui bei religinio turizmo puoselėjimui ieškojimui;
• Šiluvos šventovės populiarinimui Lietuvoje ir užsienyje – žinios apie Šiluvos kaip piligriminės vietos įvairiomis komunikacijos, bendradarbiavimo, ryšių palaikymo priemonėmis viešinimui;
• bendradarbiavimui su Šiluvoje veikiančiomis kitomis arkivyskupijos bei parapinėmis struktūromis;
• bendradarbiavimo su katalikiškomis ir valstybinėmis institucijomis skatinimui.

Iš būsimo bendradarbio tikimės:

• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
• turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažo patirtį vadovavimo, administravimo ar sielovados srityse;
• turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį projektų rengimo ir valdymo srityse, organizacinę bei darbo komandoje patirtį;
• norėti tarnauti Bažnyčioje pagal savo dovanas, suvokti esminius Katalikų Bažnyčios mokymo pagrindus; pritarti katalikiškai organizacijos tapatybei ir branginti krikščioniškas vertybes, jas puoselėti savo gyvenime;
• turėti  bendradarbiavimo su valstybinėmis ir bažnytinėmis institucijomis patirties;
• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų įstaigų veiklą, jos organizavimą, finansavimą ir atskaitomybę, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, asmens duomenų tvarkymą ir gebėti juos taikyti praktiškai;
• gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, rengti analitines apžvalgas, veiklos planus, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimus;
• gebėti būti atsakingam už išorinę ir vidinę komunikaciją, dirbti su žiniasklaidos atstovais, rengti komunikacijos strategijas bei viešinimo kampanijas;
• mokėti bent vieną užsienio kalbą, kuria laisvai galėtų dėstyti mintis žodžiu ir raštu, papildomų užsienio kalbų mokėjimas yra privalumas;
• mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
• turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
• gebėti dirbti tiek savarankiškai, tiek ir komandoje.

Būsimam bendradarbiui siūlome:

• įdomų, dinamišką ir kūrybiškumą skatinantį darbą;
• draugišką darbo aplinką ir galimybes asmeniniam bei profesiniam tobulėjimui;
• darbą visu etatu su galimybe turėti lankstų darbo grafiką; atlyginimą nuo 850 Eur atskaičiavus mokesčius (konkretus darbo užmokestis aptariamas su kandidatu, atsižvelgiant į jo patirtį bei gebėjimus).


Susidomėjai? Susisiekime!
• Tavo motyvacinio laiško su CV lauksime iki gruodžio 8 d. el. p. piligrimu.centras@gmail.com
• Su atrinktais kandidatais susisieksime iki gruodžio 10 d. ir pakviesime į pokalbį gruodžio 13 dieną.

Kauno arkivyskupijos kurija


Apie organizaciją

VšĮ ŠILUVOS PILIGRIMŲ CENTRAS įkurtas 2021 metų pavasarį, tačiau jau daugelis veiklų vyko be atskiro juridinio vieneto – priimami pavieniai piligrimai bei grupės, organizuojamos įvairios veiklos – rekolekcijos, seminarai, konferencijos. Šiluvos šventovėje kiekvieno mėnesio 13 dieną atvyksta piligrimai iš visos Lietuvos, o didžiuosiuose Šiluvos atlaiduose  rugsėjo 7-–15 d. jų skaičiuojama dešimtimis tūkstančių. Šiluvos šventovė žinoma kaip Ligonių Sveikatos užtarimo vieta, todėl kas mėnesį rengiamose Vilties dienose, atlaiduose stiprybės ir Mergelės Marijos užtarimo ieško tikintieji iš skirtingų Lietuvos vietų. Šiluva, o drauge ir naujai įsteigta VšĮ, gali būti susitikimo su Kristumi vieta, ramybės, dvasinio atsinaujinimo ir bendrystės erdvė, kur laukiamas kiekvienas.

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune