Naujo įkvėpimo linkėjimai 30-metį švenčiančiai Kauno Jono Pauliaus II gimnazijai (2022 05 20)
Paskelbta: 2022-05-20 23:31:31

Nuotrauka – Kauno Jono Pauliaus II gimanzijos

Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos bendruomenė švenčia savo istorijos 30 metų jubiliejų. Šia proga gegužės 20 dieną bendruomenės vadovus, mokytojus, moksleivius pasveikino į šventę atvykę Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, arkivyskupo sekretorius kunigas Vincentas Lizdenis, Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius tėvas Aldonas Gudaitis SJ.

Šventės pradžioje už gimnazijos praeitį ir dabartį bendruomenė dėkojo Dievui Eucharistijoje, jos švęsti susirinkdama jauniausios Kauno arkivyskupijoje Jono Pauliaus II parapijos koplyčioje.

Joje susirinkusią bendruomenę sveikinęs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas atkreipė dėmesį į Dievo žodį, perteikiantį Jėzaus įsakymą mylėti vienam kitą, kaip Jis mylėjo. Tai įsakas ir gimnazijos misijos kontekste: čia reali tampa Dievo dovana – žmonės ir jų santykiai; čia mokomasi būti dovana vieni kitiems. Čia save dovanojama jauniems žmonėms, čia pristatomas ir atveriamas pasaulis.

„Mokytojas dalyvauja paties Viešpaties projekte“, – kalbėjo arkivyskupas, pasidalydamas mintimis apie mokytojo ir visos krikščioniškos bendruomenės prasmingiausią misiją – dalyvauti meilės perdavimo bei žinios apie Dievą ir pasaulį  projekte.

Arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog prieš 30 metų gimnazijos istorijos pradininkė „Ąžuolo“ mokykla atsidarė naujame mikrorajone, kur kūrėsi jaunos šeimos. Šią dar sovietiniu laiku gimusią kartą sveikino šv. Jonas Paulius II, po dvejų metų, 1993-iaisiais, per savo ganytojiškąjį vizitą Lietuvoje lankęsis ir Kaune.

„Atidarykite duris Kristui!“ Būkite pirmieji šaukliai naujosios evangelizacijos, kurios dabar taip stinga jūsų Tėvynei, Europai ir visam pasauliui! Kristus pažįsta žmogaus širdį, pažįsta kiekvieno jūsų širdį. Kristus jus pažįsta ir myli. Vien tik Jis gali visiškai patenkinti esminius žmogaus dvasios poreikius ir troškimus“, – ragino jaunimą tuomet šv. Jonas Paulius II. Tokį pranašišką Šventojo Tėvo kvietimą visiškai atliepė siekiamybė kurti jo vardo gimnazijoje krikščionišką aplinką, ugdyti jaunimą krikščioniška dvasia.

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas linkėjo bendruomenei naujo įkvėpimo laiko, drąsiai žvelgti į ateitį, nes visi, kas vadovaujasi Viešpaties meilės įsakymu, jau yra laimėtojai.

Jubiliejaus proga gimnazijos darbuotojams buvo įteiktos arkivyskupo padėkos.

Nuo 2005 metų ši ugdymo įstaiga yra katalikiška mokykla, Kauno arkivyskupijai ir Kauno m. savivaldybei pasirašius bendradarbiavimo sutartį.  2013 metais jai, jau įgijusiai dvylikametės gimnazijos statusą, buvo suteiktas šv. Jono Pauliaus II vardas. Ganytojiškąjį palaiminimą gimnazijos bendruomenei, jos keliui tada suteikė tuometinis Kauno arkivyskupas, dabar kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, kurio rūpesčiu Kaune, greta jau veikusios Jėzuitų gimnazijos,  įsikūrė ir ši pirmoji katalikiška mokykla.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune