Sinodinio kelio stotelė akademinių bendruomenių dėstytojams (2022 05 12)
Paskelbta: 2022-05-20 09:27:52

Gegužės 12 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje susirinko akademinės bendruomenės nariai: dekanė, dėstytojai, administracijos darbuotojai. Vakaro pranešimą skaitė Sinodinio kelio Lietuvoje koordinacinės grupės ir Sinodinio kelio Kauno arkivyskupijoje darbo grupės narys diakonas filos. lic. Darius Cmieliauskas.

Susitikimo dalyviai pasidalijo savo Sinodo patirtimi savo parapijose, universitetuose. Todėl pradžioje buvo kalbėta apie Sinodo svarbą, apie jo istoriją ir apie, tai, kad šis Sinodas yra apie sinodiškumą. Popiežius Pranciškus matė, kad tai, kas buvo nuspręsta Vatikano II Susirinkime, toli gražu nebuvo įgyvendinta, todėl dabar stengiasi įgyvendinti tai, kas buvo numatyta.

Turim kalbėtis visi, ne tik vyskupai, ir kartu įsiklausyti į Šventąją Dvasią. Ši galia nesusijusi su šventimais, bet susieta su mūsų Krikštu. Kiekvienas Bažnyčioje tarnaujame pagal savo kompetencijas. Mūsų visų, kaip pakrikštytojų, balsas yra be galo svarbus Bažnyčioje. Todėl pagal savo kompetencijas galime dalyvauti ir prisidėti prie Bažnyčios gerovės. Mes visi esam atsakingi už tai, kas vyksta joje.

Dėstytojai džiaugėsi gavę dvasinį inpulsą, džiuagėsi kad vėl gali susitikti po ilgo karantino mėnesių, todėl buvo nutarta ir toliau tęsti seną šių susitikimų tradiciją.

Raimonda Balandė

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune