Nauji kunigų skyrimai (2021 m. rugpjūtis)
Paskelbta: 2021-09-16 14:26:26

Kunigas Rimantas LANIAUSKAS atleistas iš Pabaisko ir Pašilės parapijų klebono pareigų ir išleistas gydytis.

Kunigas Norbertas MARTINKUS, paliekant kitose iki šiol einamose pareigose, paskirtas Labūnavos parapijos klebonu.

Kunigas Skaidrius KANDRATAVIČIUS atleistas iš Labūnavos parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos vikaru su teise laiminti santuokas bei Vandžiogalos parapijos administratoriumi, apsigyvenant Kaune.

Kunigas Julius GRIGONIS atleistas iš Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Pabaisko ir Pašilės parapijų klebonu.

Kunigas Paulius BYTAUTAS OFM paskirtas Kauno kunigų seminarijos nuodėmklausiu 2021/2022 akademiniams metams.

Kunigas Aldonas GUDAITIS SJ paskirtas Kauno kunigų seminarijos nuodėmklausiu 2021/2022 akademiniams metams.

Kunigas Ramutis JANŠAUSKAS paskirtas Kauno kunigų seminarijos nuodėmklausiu 2021/2022 akademiniams metams.

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune