GYVENIMO ir TIKĖJIMO instituto renginiai (2017 m. spalio–gruodžio mėn.)
Paskelbta: 2017-09-25 16:03:38

Spalio 3, 10 || Perkūno namas, Kaunas
Dviejų dalių seminaras pedagogams ir tėvams: „Krikščioniška meditacija: teorija ir praktika“
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://www.gtinstitutas.lt/node/482
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

Spalio 12 || Perkūno namas, Kaunas (ypač skiriama parapijoms)
Seminaras: kas yra Atlaidas?
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://gtinstitutas.lt/node/490
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

Nuo spalio 13 || Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras, Marijampolė
Dvasinio vadovavimo / palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://www.gtinstitutas.lt/node/474
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

Nuo spalio 17 || Perkūno namas, Kaunas
Ekstraordinarinių šv. Komunijos dalytojų ugdymo programa
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://gtinstitutas.lt/node/491
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

Nuo spalio 26 d. II Perkūno namas, Kaunas (ypač skiriama parapijoms)
Lectio Divina (Dieviškasis skaitymas) – pasitobulinimo programa Šventojo Rašto maldos grupelėms
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas. 
Informacija ir registracija:http://gtinstitutas.lt/node/494
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

Spalio 28 || Perkūno namas, Kaunas
Bibliodrama „Keliauk tuojau pat į Ninevę, tą didį miestą...“ Jon 3, 2
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://www.gtinstitutas.lt/node/489
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

LAPKRITIS
Lapkričio 10, 11 || Perkūno namas, Kaunas
Maldos ir susikaupimo diena „Troškimų galia“
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://gtinstitutas.lt/node/488
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

Lapkričio 20–28 || buvęs Dominikonų vienuolynas, Liškiava
Šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos. (I savaitė)
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://gtinstitutas.lt/node/473
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

GRUODIS
Gruodžio 26–31 || buvęs Dominikonų vienuolynas, Liškiava
Šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos. (Pagrindas)
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://gtinstitutas.lt/node/492
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

Ganytojas

Prieš 100 metų MERGELĖ MARIJA Fatimoje leido vaikams patirti, ką reiškia Dievo meilė.<...>Ir mes turime Motiną, tikime, kad DIEVAS lydi mus savo meile, todėl galime ir mes melstis už save, savo Tėvynę, visą pasaulį kurdami meilės aplinką >>

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš šv. Mišių su lietuviais piligrimais Fatimoje 2017 10 21)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama