Jono Pauliaus II piligrimų centras kviečia į piligrimines keliones
Paskelbta: 2017-11-10 15:45:14

Lapkričio 13 d. Marijos diena Šiluvoje. Išvykstame 9 val. nuo Kauno arkikatedros. Laisva auka.

Lapkričio 18 d. Aušros Vartų atlaidai Vilniuje – Jaunimo diena. Išvykstame 11 val. nuo Kauno arkikatedros. Laisva auka.

Lapkričio 19 d.  Aušros Vartų  atlaidai Vilniuje. Pagrindinė diena. Išvykstame 9 val. nuo Kauno arkikatedros. Laisva auka.

Gruodžio 26 d. – 2018 m sausio 3 d. Europos jaunimo žiemos susitikimas Bazelyje (Šveicarija).

2018 m. artimiausios  kelionės

į Šventąją Žemę

Kovo 3–10 d. grupę lydi arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Kelionė skirta parapijų pastoracinių tarybų nariams ir aktyviems parapijiečiams, bei sielovados bendradarbiams. Daugiau informacijos prisegtuke.

Balandžio 14–21 d. Grupę lydi kun. Artūras Kazlauskas.

 į Italiją

Balandžio 2–6 d. Vatikanas (Roma, Asyžius, Subjakas) . Grupę lydi kun. Artūras Kazlauskas.

Registracija ir daugiau informacijos mob. 8 686 152 25 arba el.p. piligrimu.centras@gmail.com

Daugiau informacijos www.piligrimyste.lt

Jono Pauliaus II piligrimų centras

 

 

Ganytojo žodis

Jei visada pasitiki KRISTUMI, tada gėrio, teisingumo ir taikos siekis, atleidimas ir susitaikymas tampa palaiminimu: palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, palaiminti gailestingieji...

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(2017 11 01)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2017– Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune