Kviečia KATECHUMENATO programa suaugusiesiems, kurie nori pasirengti sakramentams
Paskelbta: 2019-09-12 11:49:32

Kviečiame į Katechumenato programą, kurią veda Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės tarnyba.

Katechumenatas vyksta antradieniais nuo rugsėjo iki gegužės mėnesio Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje, Papilio g. 5, III aukšte, 19–20.30 val.

Pirmasis susitikimas naujaisiais mokslo metais suaugusiems įvyks antradienį, rugsėjo 17 dieną, 19 val.

Katechumenatas yra Katalikų Bažnyčios programa suaugusiems, skirta pasirengimui priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą.

Taip pat šioje programoje labai naudinga dalyvauti tiems, kurie vaikystėje buvo pakrikštyti ir priėmė sakramentus, o dabar suaugę norėtų labiau pažinti ir pagilinti savo tikėjimą.

Katechumenato tikslas yra atsivertimas – proto ir širdies perkeitimas. Krikščionio gyvenimas yra nuolatinė atsivertimo kelionė, o Katechumenato tikslas yra padėti ją keliauti.

Kalbėdami apie tikėjimą žmonės kartais klausia:
• Argi visos religijos nėra vienodai geros?
• Kodėl katalikybė nesuderinama su tikėjimu horoskopais?
• Kam eiti į bažnyčią, jeigu aš ir taip tikiu ir pasikalbu su Dievu?
• Kodėl reikalinga išpažintis?
• Argi Katalikų Bažnyčia nėra atsilikusi, kai neleidžia skyrybų ar kontracepcijos?
• Argi išsilavinęs šiuolaikinis žmogus gali būti giliai tikintis katalikas?
• Argi neužtenka būti geru žmogumi, kam dar ta religija?
• Kaip suderinti katalikišką tikėjimą su mokslo pasiekimais ir šiandieniu gyvenimu?

Jeigu jums kyla panašių klausimų ir jeigu jūs norėtumėte geriau suprasti ir išgyventi krikščioniškąjį gyvenimą, tada Katechumenato programa gali būti tai, ko jums reikia.

Į tikėjimo kelionę jus kviečia Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės tarnybos komanda ir Kauno arkikatedros klebonas kun. Evaldas Vitulskis. Informacija telefonu 8 650 100 76 (Rūta).

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune