Lapkričio 23 d. – pasaulinė Švč. Sakramento adoracijos valanda artėjant tarptautiniam Eucharistiniam kongresui (Budapešte, 2020 m.). Adoracijos vakanda Šiluvos bazilikoje ir Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje
Paskelbta: 2019-11-19 19:51:28

Kristaus Visatos Valdovo iškilmės išvakarėse jau kviečiama rengtis tarptautiniam Eucharistiniam kongresui, kuris kitų metų rugsėjį vyks Budapešte (Vengrijoje). Šiam pasirengimui lapkričio 23 dieną organizuojama pasaulinė Švč. Sakramento adoracijos valanda. Apie tai 52-ajam Eucharistiniam kongresui skirtuose puslapiuose lietuvių kalba katalikai.lt/tek2020/ >>. 

Įsijungti ketina Šiluvos šventovė, kuri lapkričio 23 d. nuo 14 iki 15 val., organizuoja Eucharistijos adoraciją Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje. Plačiau www.siluva.lt >>.

Šventąją valandą tą pačią dieną nuo 18.30 iki 19.30 val. Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje prie Švenčiausiojo Sakramento kviečia praleisti Kauno kunigų seminarija >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Per ADVENTĄ nutieskime VIEŠPAČIUI kelią į savo širdis. Apaštalas Paulius ragina: „Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais!“ (Rom 13, 12). Tais šviesos ginklais saugokimės nuo viso, kas žmogų smukdo, pririša prie netvarkingų dalykų.

 Vyskupo Algirdo Jurevičiaus herbas+ Algirdas JUREVIČIUS

iš Advento homilijos

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune