JEI TIKI, KAD DIEVAS GALI... Šlovinimo vakarai su tėvais redemptoristais ir seminarija Kaune (sausio–birželio mėn.)
Paskelbta: 2020-01-17 18:14:04

Kauno arkivyskupijos kurija, tėvai redemptoristai ir Kauno kunigų seminarija tęsia šlovinimo vakarų ciklą „JEI TIKI, KAD DIEVAS GALI, ateik melstis už Kauną ir Lietuvą“.

Šiuos atviruose visiems maldos vakaruose – Miesto misijose dėl visų jo gyventojų  – laukiamas kiekvienas.

Juose šlovinama, adoruojamas Švenčiausiasis Sakramentas, meldžiamasi už miestą, visos Lietuvos žmones ir save pačius, yra galimybė atlikti išpažintį arba tik pasikalbėti su kunigu dvasiniais klausimais.  

Vyksta Kaune, Švenčiausiosios Trejybės (seminarijos) bažnyčioje (Rotušės a. 22, įėjimas prie arkivyskupijos kurijos vartų) paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais. Pradžia – 19 val. Trukmė – apie valandą (užsukti į bažnyčią ir prisijungti galima bet kuriuo metu).

(apie 2019 metų vakarus galima pažiūrėti čia >>,   >>,   >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune