Paštuvos seserys karmelitės pristato naują knygą apie dvasinę kelionę su šv. Kryžiaus Jonu. Knyga „Dievo įsiveržimas“ jau netrukus!
Paskelbta: 2020-02-10 18:32:55

Į Kryžiaus Joną neretai žvelgiame kaip į visiško savęs atsižadėjimo reikalaujantį asketą. Kartais gali atrodyti, kad jo griežtumas pernelyg sunkus mūsų silpnumui. „Ar Kryžiaus Jonas galėtų mus suprasti, jei kalbėtume apie tamsiąsias savo gyvenimo puses? Ar jis buvo atsidūręs ties tokia riba, kurią peržengus viskas, regis, sudūžta?“ – klausia knygos autorius.

Nors šv. Kryžiaus Jonas beveik nevartoja įvardžio „aš“, Dievo patirtis, apie kurią jis kalba savo raštuose, yra neatsiejama nuo jo gyvenimo, kuriame taip pat buvo dienų, kai „Dievas atrodė tolimas, netgi svetimas, o Jonas jautėsi Jo nepažįstąs...“ Tėvas Iain Matthew mums atskleidžia, kaip nuo pat vaikystės šv. Kryžiaus Jono gyvenimo įvykiai bei Dievo patirtis pynėsi į vientisą audinį ir kaip visa tai kūrė jį kaip žmogų. Remdamasis liudininkų pasakojimais, autorius išryškina gal šiek tiek mažiau žinomus šventojo bruožus: kantrybę, atvirumą, gebėjimą paprastai ir nuoširdžiai bendrauti, geraširdiškumą, švelnumą, džiugią ramybę... Tačiau turbūt ryškiausias šv. Kryžiaus Jono bruožas buvo jo drąsa leistis į kelionę su Dievu, kad ir kas nutiktų, būti uždegtam ugnies ir pačiam tapti meilės liepsna...

Šiandien, kai mus taip traukia „besvoris“, labai mažai tereikalaujantis dvasingumas, kuriame gausu „greito veikimo“ pamaldumo praktikų, kai siekiame priversti Dievą žūtbūt įvykdyti mūsų valią, ši knyga gali mus paskatinti šiek tiek stabtelėti, kad įdėmiau pažvelgtume į mūsų santykį su Dievu, užduotume sau tam tikrus klausimus ir maldoje paieškotume atsakymų. Jeanas Vanier knygos pratarmėje rašo: „Jonas piktinosi paplitusiu „pigaus Dievo įvaizdžiu“ ir prieš jį kovojo, kovėsi prieš vaizduotės ir žmogiškų svajų sukurtą Dievą, kuris buvo panašesnis į stabą, o ne į realybę, Dievą, kuris laimina mūsų drungnumą ir silpnybes, užuot kvietęs augti.“

Ši knyga kviečia stengtis labiau pažinti Dievą, mokytis gilesnės maldos, siekiančios toliau, nei mūsų prašymai, reikalavimai, troškimai. Esame kviečiami išdrįsti tiesiog būti su Dievu, kuris nuolatos yra su mumis, leisti Jam vesti mus net per tuštumą, žinant, kad „joje atsiskleis gilesnė bendrystė“. Esame drąsinami atsiverti „Dievo įsiveržimui“, mokytis atpažinti Jį „čia“ ir „dabar“. Pasak tėvo Iain Matthew, toks susitikimas perkeičia mūsų sielos gelmes, o drauge ir visą pasaulį.

Iš anglų ir ispanų kalbų vertė
sesuo Kryžiaus Ieva Marija OCD
Redaktorė Elvyra Kučinskaitė
Dailininkė Silvija Knezekytė
232 psl.

Knygos pristatymas numatomas liepos 28–30 d. dalyvaujant autoriui.

Vilniuje knygą bus galima įsigyti „Katalikų pasaulio leidinių“ knygyne (Šventaragio g. 4).

Kaune – Šv. Kazimiero knygyne, Karmelitų bažnyčioje, Arkikatedros bazilikos knygynėlyje ir Basųjų karmeličių vienuolyne (Kauno r.).

Šiauliuose – knygyne „Prie Katedros“ (Tilžės g. 186).

Panevėžyje – Panevėžio vyskupijos kurijoje (Upytės g. 3 ) ir Katechetikos centre (Marijonų g. 24).

Kaišiadoryse – Katechetikos centre (Birutės g. 9).

Telšiuose – Katedros knygyne (Katedros a. 3).

Klaipėdoje – Marijos Taikos Karalienės bažnyčios knygyne (Rumpiškės g. 6).

Kretingoje – bažnyčios raštinėje (Vilniaus g. 2) ir arbatinėje „Špitolė“ (Vilniaus g. 3)

Taip pat seserys norintiems ją galės atsiųsti paštu. Teirautis mob. 8 698 500 36 (ses. Laima) ir el. paštu jlaimaocd@hotmail.com.

Paštuvos seserų karmeličių informacija

 

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune