Pradedamas atnaujintas susitikimų ciklas
KUNIGAI KAVINĖSE. Pirmasis susitikimas – jau vasario 27 d.

Paskelbta: 2020-02-14 12:39:53

Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados bendradarbiai tęsia Miesto misijų susitikimus, kurie vyks įvairiose miesto erdvėse.

Nuo vasario atnaujinamas ciklas KUNIGAI KAVINĖSE. Kunigus, diakonus ir net vyskupus galėsime sutikti, pakalbinti, padiskutuoti neformalioje aplinkoje, ateidami į vakarus miesto kavinėse. Keturiuose numatomuose vakaruose dalyvaus arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, vyskupas Kęstutis Kėvalas, kunigai Algirdas Akelaitis, Eugenijus Markovas SJ, Gabrielius Satkauskas, diakonai Darius Chmieliauskas, Gintas Petkevičius, Benas Ulevičius.

Atnaujintuose susitikimuose bus po du pašnekovus ir jie vyks naujose erdvėse – kavinėse, kur dar nesilankyta (tokie vakarai  Kaune rengiami nuo 2013 metų). Vienas iš susitikimų pirmą kartą numatytas ir ypač kauniečių bei miesto svečių gausiai lankomame AKROPOLYJE.

Šiuo projektu norima atliepti nesyk popiežiaus Pranciškaus išsakytą troškimą, kad neužsidarytume, eitume arčiau prie žmonių, ten, kur juos galime sutikti, kur jie ilsisi, leidžia laiką, kad susipažintume, pasikalbėtume, megztume žmogiškąjį dialogą ir tomis temomis, kurios atrodo „nepatogios“, kad paliudytume Bažnyčios atvirumą, pagarbą tiesai.

Esate laukiami, susitikime, susipažinkime, kalbėkimės! Pirmasis vakaras kavinėje „Galeria Urbana“ (Vilniaus g. 22) vasario 27 d. Pradžia 18 val. 

 

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune